Nacházíte se zde: Úvod > Members > benesova

Mgr. Veronika Benešová Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Funkce:

 • Odborná asistentka

Pedagogická hodnost:

Ph.D.

Kontakt:

e-mail: benesova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 38 903 7677
Adresa:
J. Boreckého 27, pracoviště: Jírovcova 24, 370 11 České Budějovice Místnost: budova Jírovcova,
370 05 České Budějovice

Místnost: 205

Konzultační hodiny:

 • Individuálně dle předchozí telefonické nebo emailové domluvy možný i jiný termín a čas.
 • Preferuji pondělí: 14:00-16:00hod.

Curriculum vitae:

 • Absolventka Zdravotně sociální fakulty; doktorské studium na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Po absolvování studia pracovala jako zdravotní sestra, sociální pracovnice, od roku 2006 zaměstnána na ZSF JU.
 • Přehled praxe:
 • Nemocnice České Budějovice a.s.
 • - zdravotní sestra na oddělení traumatologie a plastické chirurgie
 • Domov důchodců a penzion u Hvízdala
 • - sociální pracovník
 • Osvědčení:
 • - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - "Registrovaná"
 • - kurz Krizové intervence 1
 • - ukončený vzdělávací program - Komunikační a prezentační techniky, tvorba profesionální image
 • - absolvování kurzu na klíč – Základní statistické procedury v SPSS Base
 • - Smyslová aktivizace seniorů
 • Výcvik: Systemická supervize a koučování:500 hodin

Současné odborné zaměření:

 • Supervize a koučink.
 • Sociální patologie.
 • Sociální problematika z aspektu gender.
 • Metodologie. Metodické semináře k bakalářským a diplomovým pracem.
 • Sociologie rodiny a životního způsobu.

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Rozbor právní úpravy homosexuálních párů v ČR 18/2006/H-ZSF (řešitel)
 • GA ZSF – 10-08.(řešitel)
 • GA ČR –(spoluřešitel)
 • 2016 - 2019 RVO SDZ2016 - Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje (spoluřešitelka) GAJU - Interní grant JU. Název projektu: Rozbor právní úpravy soužití homosexuálních párů v ČR. RČ: 18/2006/H-ZSF. Hlavní řešitel.
 • EGALES - Participace na mazinárodním projektu Egales. EGALES (Etudes de Genre pour des Actions Liées a l’Egalité dans la Société / Magisterské studium genderu na podporu rovnosti ve společnosti (participant v rámci ZSF JU), mezinárodní projekt týkající se problematiky genderové rovnosti ve společnosti, finančně podpořen v rámci programu ERASMUS. 2009-2012 – spoluřešitelka mezinárodního projektu EGALES ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR – reg. Č. 502116-LLP-12009-1-FR-ERASMUS-ECDSP.

Osobní zájmy:

 • lyžování, rodina,