Nacházíte se zde: Úvod > Members > Ing. Iva BRABCOVÁ, Ph.D. > doc. Ing. Iva BRABCOVÁ , Ph.D.

doc. Ing. Iva BRABCOVÁ , Ph.D.

doc. Ing. Iva BRABCOVÁ , Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Pedagogická hodnost:

docentka

Kontakt:

e-mail: brabcova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 407, 605 523 864
Adresa:
U Výstaviště 26,
370 05 České Budějovice

Místnost: 106

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek od 9:30 do 11:00 hodin

Curriculum vitae:

 • 8/1991 – 6/2002: Nemocnice Jindřichův Hradec, dětská sestra - novorozenecké oddělení
 • 7/2002 – 8/2004: Nemocnice Jindřichův Hradec, koordinátorka akreditačního procesu
 • 9/2004 – dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství - Odborná asistentka
 • 5/2013 - ukončeno doktorské studium na ZSF JU v Českých Budějovicích, Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů

Současné odborné zaměření:

 • Ošetřovatelství
 • Management zdravotnických služeb
 • Ošetřovatelská péče o dítě
 • Ošetřovatelský proces
 • Ošetřovatelské postupy

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Interní grant GA ZSF registrovaný pod číslem 901-05-08 "Zmapování zdravotního stavu imigrantů ve vybrané lokalitě ČR - pilotní studie", řešitelka
 • COST/Zdraví: Zdravotně sociální situace imigrantů a azylantů v České republice - spoluřešitelka
 • Grant IGA MZ ČR č. NT 14133 – Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče –členka řešitelského týmu, projekt přijat 2013
 • Grant COST, Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice, číslo projektu: IS103, doména COST: ISCH, členka řešitelského týmu, projekt byl přijat k 1.3.2013.
 • Projekt ZSF „Sociální determinanty zdraví u vybraných cílových skupin“ Cílová skupina „cizinci“, číslo projektu: SDZ 2012-002 a „senioři“