Nacházíte se zde: Úvod > Members > brizova

Mgr. Bohdana Břízová Ph.D.

Mgr. Bohdana Břízová Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

Funkce:

 • interní odborný asistent

Kontakt:

e-mail: brizova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 666
Adresa:
Jírovcova 24,
370 04 České Budějovice

Místnost: 02 006

Konzultační hodiny:

 • LS 2020/2021:
 • úterý 8:30 - 10:30
 • (popř. v jiný termín po předchozí domluvě)

Curriculum vitae:

 • DOSAVADNÍ VZDĚLÁNÍ
 • 2004– 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, doktorský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže – kombinovaná forma (titul Ph.D.)
 • 2002 - 2004 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Rozšiřující tříleté studium speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání (kombinované studium)
 • 1997 – 2002 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (titul Mgr.)
 • DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST:
 • Garantka a koordinátorka programu Pět P v Českých Budějovicích (sociálně preventivní dobrovolnický program určený dětem ve věku 5 – 17 let)
 • Místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
 • Člen správní rady Hestia - Centra pro dobrovolnictví
 • Certifikovaný supervizor v oblasti sociální práce a školství

Současné odborné zaměření:

 • odborné praxe studentů
 • supervize v sociální oblasti i dobrovolnických projektech a programech, také ve školství
 • mentoringové programy pro ohrožené děti
 • management dobrovolnictví