Nacházíte se zde: Úvod > Members > dprouza

JUDr. Ing. Daniel Prouza Ph.D.

JUDr. Ing. Daniel Prouza Ph.D.

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: dprouza@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 555
Adresa:
J. Boreckého 27,
370 11 České Budějovice

Místnost: 01020

Konzultační hodiny:

 • po předchozí domluvě

Curriculum vitae:

 • 1981 – 1985 Základní škola Jana Nerudy, České Budějovice
 • 1985 – 1987 Základní škola při československém velvyslanectví v Tripolisu, Libye
 • 1987 – 1989 Základní škola Jana Nerudy, České Budějovice
 • 1989 – 1993 Gymnázium Karla Šatala (dnes Jana Valeriána Jirsíka) České Budějovice
 • 1993 – 1998 Masarykova univerzita Právnická fakulta v Brně
 • 2006 – 2008 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (Praha)
 • DIPLOMY, CERTIFIKÁTY, ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ (výběr)
 • 2008 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (Praha) – obhajoba diplomové práce „Organizace justičního systému“ – udělen titul „Ing.“ v programu „Hospodářská politika a správa“, obor „Veřejná správa“ (prospěl s vyznamenáním)
 • 2004 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obhajoba rigorózní práce „Trestná součinnost v českém trestním právu“ – udělen titul „JUDr.“ v oboru „Právo“
 • 2002 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obhajoba disertační práce „Daňová kriminalita a formy jejího trestněprávního postihu“ – udělen titul „Ph.D.“ v doktorském studijním programu „Teoretické právní vědy“, studijní obor „Trestní právo“
 • 2001 Netherlands Helsinki Committee - Mezinárodní spolupráce v trestních věcech v evropském kontextu(certifikát)
 • 2001 Ministerstvo spravedlnosti České republiky – Absolvování odborné justiční zkoušky (osvědčení)
 • 1998 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obhajoba diplomové práce „Pachatel, pachatelství a spolupachatelství trestného činu“ – udělen titul „Mgr.“ v magisterském studijním programu „Právo“
 • 1998 Diplomová práce na téma „Pachatel, pachatelství a spolupachatelství trestného činu“ byla děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně oceněna zvláštním uznáním

Současné odborné zaměření:

 • trestní právo, kriminalistika, kriminologie

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • 2007 Prevence násilné kriminality mladistvých a nezletilých pachatelů - grant Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity – řešitel; součástí grantu bylo založení Centra prevence kriminality -klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2007 Rozbor právní úpravy soužití homosexuálních párů v České republice – grant Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – spolupracovník
 • 2007 Sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty – grant Evropského sociálního fondu – spolupracovník