Nacházíte se zde: Úvod > Members > hudaca

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Pracoviště:

 • Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta,
 • UOP - Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Funkce:

 • Koordinátor odborné praxe pro studijní program Zdravotnické záchranářství

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: hudaca@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 38 903 7403
Adresa:
U Výstaviště 26,
370 05, České Budějovice

Místnost: 105 - přízemí

Konzultační hodiny:

 • Konzultační hodiny: ve zkouškovém období - dle domluvy. Konzultace jsou možné online v programu Teams
 • Konzultace bakalářských a diplomových prací VŽDY jen po předchozí (ústní či e-mailové) domluvě!! Možno i jiné dny, než jsou vypsané oficiální konzultační hodiny, ale vždy na základě domluvy.

Curriculum vitae:

 • STUDIUM:
 • 1989 - 1993 SZŠ ČB - Zdravotní sestra
 • 1996 - 1997 IDVPZ - Brno - specializace ARIP
 • 1998 - 2001 VZŠ ČB - Diplomovaná všeobecná sestra
 • 1999 - 2002 JU ZSF - Ošetřovatelství - bakalářské studium
 • 2004 - 2005 JU ZSF - Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby - navazující magisterské studium
 • 2007 Rigorózní zkouška - Ošetřovatelství - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
 • 2007 - 2012 Ošetřovatelství - doktorandské studium - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
 • PRAXE:
 • 1993 - 2003 Anesteziologicko resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice - sestra u lůžka, sestra specialistka
 • 2004 - dosud Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, od roku 2016 Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
 • 2009 - 2021 Nemocnice České Budějovice, a.s. - Oddělení následné péče JIP (Apalická JIP) - sestra u lůžka
 • 2021 - dosud Nemocnice České Budějovice, a.s. - Anesteziologicko - resuscitační oddělení - anesteziologická sestra
 • ČLENSTVÍ:
 • ČRR - ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA
 • ABSOLVOVANÉ KURZY:
 • BAZÁLNÍ STIMULACE
 • Základní kurz Bazální stimulace - Institut Bazální stimulace (2018)
 • Pokračovací kurz Bazální stimulace - Institut Bazální stimulace (2018)
 • BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE
 • - BIEP (Bach International Education Programme) - Level 1 (2013)
 • - BIEP (Bach International Education Programme) - Level 2 (2013)
 • - Originální Bach®-květové esence - Práce s klientem (doplňkové vzdělání) (2014)
 • REFLEXNÍ TERAPIE
 • - Reflexologie nohy (Dexter Academy) - (2014)
 • - Reflexologie ruky (Dexter Academy) - (2014)
 • KRIZOVÁ INTERVENCE
 • - Krizová intervence I (2004)
 • OSTATNÍ:
 • AROMATERAPIE
 • - Aromaterapie I (Aromafauna, Karel Hadek) (2013)
 • - Aromaterapie II (Aromafauna, Karel Hadek) (2013)
 • - Aromaterapie - základní kurz (Karel Hadek) (2014)
 • - Aromaterapie - základní kurz (AČA - Asociace českých aromaterapeutů) (2014)
 • - Aromaterapie - pokračovací kurz (Karel Hadek) (2014)
 • - Institut aromaterapie
 • - Tisserand Institute - How Essential Oils Work in the Body - online mini course (2017)
 • OŠETŘOVATELSTVÍ
 • - Can patient be handled more safely? (2013)
 • - Moderní přístupy k pacientům s problémy s močením (2005)
 • - Ošetřování centrálních žilních katetrů (2004)
 • - Bezpečnostní periferní kanyly (2004)
 • - Bezpečný odběr biologického materiálu vakuovou technikou (2004)
 • MASÁŽE
 • - Klasická relaxační masáž (2014)
 • - Indická masáž hlavy a antistresová masáž (2014)
 • - Ájurvédská masáž Abhyanga (2015)
 • - Ájurvédská masáž Shirodhara (2015)
 • - Holistická aromaterapeutická masáž (2016)
 • - Sportovní a rekondiční masáž (2016)
 • TČM
 • - Reflexologie a čínský pentagram (Dexter Academy) (2014)
 • - CCHI KUNG v 5-ti elementech (Karel Tejček) (2014)
 • - Fonoforéza (AČA)(2016)

Současné odborné zaměření:

 • Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
 • Akutní a kritické stavy v ošetřovatelství
 • Akutní stavy ve vnitřním lékařství a chirurgii
 • Chronická intenzivní ošetřovatelská péče
 • Teorie ošetřovatelství
 • Ošetřovatelské postupy
 • Garant odborné praxe - Zdravotnické záchranářství

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • ESF projekt 205: Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích MŠMT ČR
 • FRVŠ 903/2009 TO/spec : A/a Inovace laboratoří pro praktickou výuku ve studijním programu ošetřovatelství - spoluřešitel, hlavní řešitel
 • FRVŠ 316/2013 typ A/a Inovace a rozvoj laboratoří pro praktickou výuku ve studijních programech ošetřovatelství a porodní asistence - hlavní řešitel
 • IGA MZČR NS 9606-3 Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách ČR 2008-2010)– spoluřešitel
 • Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje. Zdravotně sociální fakulta, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rozvoj vědy a výzkumu SDZ2016 (2016-2019) – člen řešitelského týmu (interní grant ZSF JU)
 • Interní výzkumný záměr ZSF JU FMP2019-02 - Fyzická manipulace s pacienty v ošetřovatelské péči
 • AZV NV19-09-00199 - Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s CMP

Osobní zájmy:

 • Kynologie
 • Fauna i flora
 • Alternativní terapie