Nacházíte se zde: Úvod > Members > mmikova

MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.

MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.

Kontakt:

e-mail: mmikova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420389037520
Adresa:
Nemocnice České Budějovice, a.s., horní areál, B. Němcové 585/54, pavilon H,
37001 České Budějovice

Místnost: kancelář č. 408, III. patro

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek: 9:00 - 10:00
 • dále po domluvě

Curriculum vitae:

 • Vzdělání:
 • 2001 - 2007 MUDr., obor všeobecné lékařství (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • 1999 - 2006 Ph.D. – postgraduální doktorský program (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci), obor kinantropologie se zaměřením na biomechaniku (Dizertační práce: Posturografie – význam a využití ve výzkumu a klinické praxi)
 • 1994 - 1999 Mgr. – magisterské studium (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci), obor fyzioterapie (Diplomová práce: Analýza posturálních reakcí při využití specifické polohy horních končetin - mudry)
 • 1990 - 1994 Gymnázium v České ulici, České Budějovice
 • Zaměstnání, odborná praxe:
 • Lékařská praxe
 • od 2015 Nemocnice České Budějovice, a.s., Rehabilitační oddělení
 • (lékařka, plný pracovní úvazek)
 • od 2012 Centrum Arpida, České Budějovice (lékařka, částečný pracovní úvazek)
 • od 2009 Rehabilitační centrum Olma R+ České Budějovice (lékařka, DPP)
 • 2007 - 2008 Nemocnice České Budějovice, a.s., Rehabilitační oddělení
 • (lékařka, plný pracovní úvazek)
 • Fyzioterapeutická praxe
 • 1999 - 2007 Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství (fyzioterapeut, částečný pracovní úvazek), Kineziologická laboratoř
 • 07-08/1997 Krajská nemocnice České Budějovice (fyzioterapeut, plný pracovní úvazek)
 • 1997 - 1998 RRR Centrum léčby hybných poruch, Olomouc (fyzioterapeut, částečný pracovní úvazek)
 • 1998, 1999, 2000 Praxis für Physiotherapie, Kelheim, Německo (fyzioterapeut, krátkodobé pracovní pobyty)
 • Pedagogická praxe
 • od 2007 Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (odborná asistentka, částečný pracovní úvazek) - výuka předmětů pro studijní obor Fyzioterapie (Biomechanika pohybového systému, Klinická diagnostika pohybového aparátu, Experimentální metody ve fyzioterapii), vedení závěrečných bakalářských prací
 • 2001 - 2013 Fakulta zdravotních věd (do r. 2008 pod Lékařskou fakultou) Univerzity Palackého v Olomouci (odborný asistent, částečný pracovní úvazek) – výuka předmětů pro studijní obory Fyzioterapie a Všeobecné lékařství (Klinická rehabilitace, Kineziologická laboratoř, Kinezioterapie, Metodiky kinezioterapie, Klinická kineziologie, Metodologie vědecké práce v rehabilitaci), vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací
 • od 2015 Postgraduální vzdělávání v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
 • 2017 – složen základní kmen v oboru Neurologie (Brno)
 • Profesní vzdělávání, kursy, vybrané semináře:
 • 2019 Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy, I. Pallová (Dobřichovice/ místo konání České Budějovice) - kurz
 • 2018 DMO v dospělém věku, organizace Y. Angerová (Praha) - seminář
 • 2017 - 2018 Rehabilitace spastické parézy (část A, B, C), J. M. Gracies, M. Hoskovcová, O. Gál (Praha) - kurz
 • 2016 Aplikační techniky ve fyzikální terapii, J. Urban (Olomouc/České Budějovice) - seminář
 • 2016 Komplexní péče o pacienta se spasticitou po CMP, organizace P. Kaňovský (Olomouc) – konference - konference
 • 2014 Bobath koncept – Adult hemiplegy (advanced course), Louise Rutz-Lapitz
 • (Švýcarsko/Liberec) - kurz
 • 2014 Komplexní péče o dítě s handicapem, V. Kristková, T. Zemánek (Nový Jičín/České Budějovice) - seminář
 • 2011 - 2012 Dynamická neurostabilizace (A,B,C), P. Kolář (Praha) - kurz
 • 2011 Balance Rehabilitation, Annie Shumway-Cook, Marjorie Woolacoot (USA/Liberec) - seminář
 • 2005 Bobath koncept - Adult hemiplegy (advanced course), Elia Panturin (Izrael/Liberec) - kurz
 • 2005 Neurodynamics, Elia Panturin (Izrael/Liberec) - kurz
 • 2003 - 2004 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, J. Holubářová, D. Pavlů (Praha/Brno) - kurz
 • 2002 Vývojová kineziologie v manuální medicíně, P. Kolář (Praha) - kurz
 • 2002 Functional Exercise Progression: An internal approach, V. Janda (Praha) - seminář
 • 2001 Aferentace-Posturalita-Posturální cvičení, J. Čápová (Jimramov) - kurz
 • 2000 Bobath koncept - Adult hemiplegy (basic course), Elia Panturin (Izrael/Liberec) - kurz
 • 1999 - 2000 Kurz měkkých a mobilizačních technik (A, B, C), T. Hofta (Třeboň/Olomouc) - kurz
 • 1998 Vojtova metoda reflexní lokomoce – „A“ kurs, J. Kováčiková (Olomouc) - kurz
 • Členství v profesních organizacích
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny
 • Česká kineziologická společnost
 • Česká lékařská komora
 • Česká Bobath Asociace

Současné odborné zaměření:

 • Neurorehabilitace
 • Koordinovaná rehabilitace u dospělých s následky cévních onemocněních mozku a u dětí s centrální poruchou hybnosti
 • Biomechanika, neurofyziologie motoriky
 • Evidence Based Medicine ve fyzioterapii

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • 2016 - 2018 GAJU – Koordinovaná rehabilitace u pacientů s poškozením mozku (hlavní řešitelka Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.)
 • 2013 FRVŠ, obhajoba únor 2014
 • 2005 FRVŠ, obhajoba únor 2006
 • 2001 FRVŠ, obhajoba únor 2002
 • 2000 Vnitřní grant UP, obhajoba leden 2001