Nacházíte se zde: Úvod > Members > patocka

prof. RNDr. Jiří Patočka DrSc.

prof. RNDr. Jiří Patočka DrSc.

Pracoviště:

 • Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Pedagogická hodnost:

profesor toxikologie

Kontakt:

e-mail: toxicology@toxicology.cz
Telefon: +420 387 730 218
Adresa:
Nemocnice České Budějovice, a.s., horní areál, B. Nemcové 54, pavilon H,
370 01 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • Přes server TOXICOLOGY(http://toxicology.cz)
 • Po domluvě.
 • Mobil: 603 906 789

Curriculum vitae:

 • Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., profesor toxikologie, Katedra radiologie,toxikologie a ochrany obyvatelstva, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika.
 • E-mail: toxicology@toxicology.cz
 • Datum narození: 24. dubna 1939, Veverská Bítýška, ZŠ tamtéž, Gymnázium Tišnov, ženatý, manželka lékařka, tři děti.
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, studoval chemii a fyziku, absolvoval v roce 1962, RNDr. v roce 1972, CSc. v biochemii 1977, DrSc. v toxikologii 1992. Nositel vědeckého kvalifikačního stupně I (1989). Docentem pro obor toxikologie jmenován v roce 1993 a profesorem v roce 2000. Vedoucí vědecký pracovník a profesor toxikologie na katedře toxikologie, Vojenská akademie, Hradec Králové až do roku 2005. V současné době emeritní profesor na Univerzitě obrany v Brně a řádný profesor toxikologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracuje v oboru molekulární biochemie, enzymologie a toxikologie extrémně jedovatých synteticky připravených i přírodních látek a psychofarmak. Člen České společnosti chemické, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, České Histo- a cytochemické společnost, České společnosit průmyslové toxikologie, České společnosti biologické psychiatrie, České psychofarmakologické společnosti, The European Peptide Society a International Brain Reseach Organization (IBRO). Řádný člen komise AV ČR pro přiznávání vědeckého titulu "doktor věd" v oboru zoologie a fyziologie živočichů. Publikoval více než 400 vědeckých prací a prezentoval více než 200 přednášek a posterů na vědeckých setkáních. Autor a spoluautor 18 knih nebo učebnic, např. Vojenské toxikologie (Grada, Praha 2004) nebo kapitol v monografii, např. Toxicology of Chemical Warfare Agents (Academic Press / Elsevier 2009). Spolu s prof. Struneckou je autorem knih Doba jedová (2011) a Doba jedová 2 (2012) nakl. Triton. Obě knihy se staly v roce 2011 a v roce 2012 nejprodávanějšími knihami v kategoriii odborná a populárně naučná kniha pro dospělé. Více než 2700 citací, Hirschův index = 27, i10-index = 61, RG Score = 37,73. Co-editor časopisu Journal of Applied Biomedicine, člen redakční rady časopisu Military Medical Science Letters, Pharmaceutical Design and Current Perspectives, Kontakt a EkoFutura. Zabývá se popularizaci vědy a zveřejnil stovky článků v odborných časopisech a tisku - Vesmír, Živa, Sféra, Zdravotnické noviny, MF Dnes, Lidové noviny a další. Provozuje internetový server TOXICOLOGY (http://www.toxicology.cz).
 • METRICKS: http://scholar.google.cz/citations?hl=cs&user=xPay7PoAAAAJ&view_op

Současné odborné zaměření:

 • Vojenská toxikologie
 • Nutriční toxikologie
 • Toxikologie přírodních látek
 • Extrémně toxické přírodní a syntetické látky
 • Látky s neurotoxickým a neurodegenerativním účinkem
 • Potenciální léky Alzheimerovy nemoci
 • Biologické účinky peptidů
 • Enzymologie
 • Články publikované v roce 2015:
 • 1. Patočka J, Honegr J, Soukup O. Gulf war syndrome – a syndrome or not? Toxin Reviews 2014; 34(1): Online: 1-10.
 • 2. Patočka J, Jun D, Korábečný J, Nepovímová E, Kučera K. Význam hydroxymetabolitů takrinu ve farmakologii a toxikologii Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2015; Suppl. 1: 55.
 • 3. Patočka J. Ozubené soukolí vymyslela příroda. Vesmír 2015; 94(1): 6.
 • 4. Patočka J. Strychnine. In: Gupta RC (Ed.) Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. Elsevier Inc., 2015; Chapter 17: 215-222. ISBN 978-0-12-800159-2
 • 5. Patočka J, Navrátilová Z. Zmijove titánský. Vesmír 2015; 94(1): 66
 • 6. Patočka J. Jak staré je barevné vidění. Vesmír 2015; 94(1): 71.
 • 7. Patočka J. Robotický had. Vesmír 2015; 94(6): 315.
 • 8. Navrátilová Z, Patočka J. Bazalka posvátná a její účinky na nervový systém. Psychiatrie 2015; 19(2): 90-94.
 • 9. Patočka J, Burle V. Květnatec Archerův – exotická houba naší přírody. Vesmír 2015; 94(7): 94.
 • 10. Patočka J., Kuča K. Irritant compounds: Military respiratory irritants. Part I. Lacrimators. Mil Med Sci Lett. 2015; 84(3): 128-139.
 • 11. Navrátilová Z, Patočka J. Katalpol, neuroprotektivní iridoidní glukosid rehmánie lepkavé (Rehmannia glutinosa). Psychiatrie 2015; 19(3): 136-140.
 • 12. Patočka J. Jedy v kosmetice. Téma 2015; 30: 8-13.
 • 13. Patočka J., Gupta RC, Wu QH, Kuca K. Toxic potential of palytoxin. J Huazhong Univ Sci Technol (Med Sci) 2015; 35(5): 773-780.
 • 14. Patočka J. Želatinové oblečení. Vesmír 2015; 94(11): 599.
 • 15. Patočka J, Záškodná H. Řešení problémů: Rozdílné znaky prosociálního chování a řešení některých logických úloh. Psychologie a její kontexty 2015; 6(1): 3-15.
 • 16. Navrátilová Z, Patočka J. Moruše (Morus L.) a její účinky na nervový systém. Psychiatrie 2015; 19(4): 197-201.
 • 17. Honegr J, Soukup O, Marešová P, Maliňák D, Patočka J, Kuča K. Immunotherapy in Alzheimer’s disease. Vakcinologie 2015; 9(4): 172-182.

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Grantové projekty:
 • GA306/95/0268 - Úloha metabolitů arginin vasopresinu a některých dalších peptidů v učení a paměti podmíněných ovlivněním cholinergního přenosu (1995-1997, GA0/GA)
 • VS96141 - Studium molekulární architektury a molekulárních interakcí biologicky významných proteinů a proteinových domén (1996-2000, MSM/VS)
 • GA305/03/1100 - Syntéza a studium neuroprotektivních peptidů odvozených od humaninu (2003-2005, GA0/GA)

Autorská práva a patenty:

 • Patent:
 • Funkcionalisované analogy pyroglutamových fragmentů oxytocinu, vasopresinu a Desmopresinu. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2000-10468, 07.03.2000

Další odkazy:

 • ResearchGate Profile:
 • https://www.researchgate.net/profile/Jiri_Patocka3