Nacházíte se zde: Úvod > Members > zoelzer

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.

Funkce:

 • Proděkan pro zahraniční vztahy

Pedagogická hodnost:

Professor

Kontakt:

e-mail: zoelzer@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 507, +420 776 296 676
Adresa:
J. Boreckého 1167/27,
370 11 České Budějovice

Místnost: 2. patro, kancelář 089

Konzultační hodiny:

 • Úterý 13:00 - 15:00

Curriculum vitae:

 • 1974-1976 studium fyziky na Univerzitě v Kolíně (SRN)
 • 1976-1981 studium fyziky soustřeďující se na biofyziku na Univerzitě Justa Liebiga v Gießenu (SRN)
 • 1981 ukončení studium („Dipl.-Phys.“, ekv. „Mgr.“), téma diplomové práce: „Letální a mutagenní účinek ultrafialového záření o různých vlnových délkách na haploidní buňky kvasinek“
 • 1981-1986 vědecká činnost v centrum radiačního výzkumu University Justa Liebiga v Gießenu (SRN)
 • 1986 promoce („Dr.rer.nat.“, ekv. „Ph.D.“), téma doktorské práce: „Výzkum účinků monochromatického a polychromatického ultrafialového záření na buňky čínského křečka“
 • 1983-1986 pedagogická činnost v oblasti „biofyziky“ a „optických metod / fyzikálních pomůcek v biologii a medicíně“ na Vysoké odborné škole v Gießen-Friedbergu (SRN)
 • 1986-1987 výzkumný pobyt (stipendium Německé Grantové Agentury) na Institutu cytologie Akademie věd SSSR v Leningradu (St. Petersburg)
 • 1987-1988 vědecká činnost v centrum radiačního výzkumu Univerzity Justa Liebiga v Gießenu (SRN)
 • 1988-1999 vědecká činnost na Institutu lékařské radiobiologie Univerzitní kliniky v Essenu (SRN)
 • 1990-1999 pedagogická činnost v oblasti „lékařské radiobiologie“ a „radiační ochrany“ na Institutě technologie v Essenu a na Akademii krizového plánování a ochrany obyvatelstva v Bad Neuenahr – Ahrweileru
 • 1996 habilitace („Priv.-Doz.", ekv. „Doc.“) v oboru „Radiobiologie“, téma habilitační práce: „Poruchy buněčné proliferace a jejich význam pro prediktivní testy při léčbě nádorů ionizujícím zářením“.
 • 1999 - 2010 pedagogická činnost na Townshend International School, Hluboká n. Vlt. (2001-2005 jako akademický ředitel, 2005-2010 částečný úvazek)
 • od 2005 docent / profesor na Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě, katedře radiologie a toxikologie
 • 2007 druhá habilitace v oboru „Radiobiologie“ na Univerzitě obrany, Fakultě vojenského zdravotnictví, Hradec Králové, téma habilitační práce: „Radiobiologická a onkologická vyšetření s použitím dvouparametrové průtokové cytometrie"
 • od 2007 člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
 • 2010 - 2019 vedoucí katedry / ředitel ústavu radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
 • od 2012 externí vyučující na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy‎ v Praze
 • 2013 - 2018 člen pracovní skupiny "Etika radiační ochrany" Mezinárodní komise radiologické ochrany (TG94 ICRP)
 • 2014 jmenování profesorem v oboru "Environmentální vědy" na Universitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě
 • 2015-2020 člen výboru "Neionizující záření" Německé komise pro radiační ochranu
 • 2016 udělení titulu DSc. v oboru "Molekulárně-biologické a lékařské vědy" Akademii Věd ČR
 • od 2018 člen pracovní skupiny "Etika radiační ochrany v medicině" Mezinárodní komise radiologické ochrany (TG109 ICRP)
 • od 2019 člen výboru "Radiační riziko" Německé komise pro radiační ochranu
 • od 2021 člen Německé komise pro radiační ochranu

Současné odborné zaměření:

 • Účinky ultrafialového záření
 • Účinky hustě ionizujícího záření
 • Biodozimetrie
 • Hodnocení radiačních rizik

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • - hlavní řešitel -
 • 1978 – 1988 „Vlivy okolních chemikálií na klima a následné biologické účinky“, Dílčí projekt „Buněčné účinky mono a polychromatického UVB-záření“, žadatel: J. Kiefer, Německé spolkové ministerstvo výzkumu a technologie
 • 1988 – 1990 „Účinky ultrafialového záření v oblasti vlnových délek 313 nm – 365 nm na buněčné úrovni“, žadatelé: F. Zölzer, J. Kiefer, Německé spolkové ministerstvo výzkumu a technologie
 • 1988 – 1990 „Prediktivní testy pro klinickou léčbu nádorů“, Dílčí projekt zvláštního výzkumného úseku 102 Německé výzkumné společnosti „Experimentální a klinický výzkum leukemie a nádorů“, žadatel: C. Streffer
 • 1993 – 1995 „Mechanismy repopulace u léčby nádorů ozařováním“, Žadatelé: F. Zölzer, C. Streffer, Německá výzkumná společnost
 • 2007 „Vývoj česko-anglicko-německo-rusko-slovenského on-line slovníku radiologie, toxikologie a krizového řízení“, Grantový projekt FRVŠ 1509/2007
 • 2008 - 2011 „Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené záření alfa“, Projekt v NPVII MŠMT 2B08001
 • 2013 - 2015 „Vyšetření zdraví bývalých zaměstnanců MAPE Mydlovary a obyvatel v okolí“, Grantový projekt ZSF JCU, EPZ2012_003
 • 2013 - 2015 „Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace“, Grantový projekt Ministerstva vnitra ČR, Bezpečnostní výzkum II/2-VS, VG20132015122
 • 2013 - 2017 „Open Project for the European Radiation Research Area (OPERRA)“, Dílčí projekt „Etika radiační ochrany“, Grantový projekt v rámci Evropského programu EURATOM, No. 604984
 • 2020 – 2022 „Vybrané etické aspekty při poskytování zdravotní péče a pomoci při mimořádných událostech v kulturně rozmanité společnosti“, Grantový projekt ZSF JCU
 • - účast v řešitelském kolektivu -
 • 1980 – 1990 „Vyvolání mutace extrémně nízkou dávkou ionizujícím zářením v buňkách savců“, žadatel: J. Kiefer, Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti
 • 1988 – 1992 „Výzkum klinického použití nízkofrekvenčních atermických magnetových polí při léčbě maligních nádorů“, dílčí projekt “Experimentální výzkumy“, žadatel: C. Streffer, Německé spolkové ministerstvo výzkumu a technologie
 • 1992 – 1997 „Šetření dopadů škodlivých účinků záření u bývalých zaměstnanců společnosti WISMUT AG“, dílčí projekt „Určení takzvaných biomarkerů popř. bioindikátorů“, žadatelé: C. Streffer, W.-U. Müller, Hlavní svaz německých profesních sdružení
 • 1993 – 1998 „Vědci pomáhají černobylským dětem“, dílčí projekt „Biologická doprovodná šetření, bioindikátory“, žadatelé: C. Streffer, W.-U. Müller, Svaz německých elektráren
 • 1997 – 2000 „Biologický účinek dlouhodobých expozic záření v oblasti malých dávek s nízkou intenzitou záření v porovnání s jednorázovými expozicemi vysokou dávkou s vysokou intenzitou záření“, žadatelé: C. Streffer, W.-U. Müller, Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti
 • 2010 „Edukační materiál pro výuku předmětů se zaměřením na mechanizmy účinků ionizujícího záření“, L. Navrátil, R. Havránkova, F. Zölzer, Z. Freitinger Skalická, J. Kubeš, V. Navrátil, Grantový projekt FRVŠ 2/2010

Osobní zájmy:

 • filosofie a náboženství, zejména Bahá'í Vírá (www.bahai.org nebo www.bahai.cz)