Nacházíte se zde: Úvod > Absolventi se rozloučili se svými vyučujícími při promocích – s respirátory, rozestupy a úklonou místo podání ruky

Absolventi se rozloučili se svými vyučujícími při promocích – s respirátory, rozestupy a úklonou místo podání ruky

Novinka (28.6.2021)

Absolventi se rozloučili se svými vyučujícími při promocích – s respirátory, rozestupy a úklonou místo podání ruky

Po dlouhé pauze způsobené pandemií uspořádala Zdravotně sociální fakulta JU opět promoce absolventek a absolventů, aby mohli důstojně uzavřít jednu kapitolu svého života a podělit se o radost z úspěchu i se svými blízkými. V loňském roce to kvůli jarní a podzimní vlně onemocnění covid-19 nebylo vůbec možné, nyní se však za podmínky dodržení všech aktuálně platných protiepidemických opatření mohly promoce uskutečnit. Všichni účastníci ovšem museli před vstupem do sálu prokázat svoji bezinfekčnost, podání ruky na pódiu nahradila úklona a po celou dobu trvání promoce museli mít lidé v interiéru nasazenou ochranu dýchacích cest. Většinu skupinových fotografií tedy pořizovali až před budovou českobudějovického Domu kultury Metropol, kde se slavnost konala. Každý z absolventů si mohl pozvat maximálně sedm hostů, kteří v hledišti seděli tak, aby měli mezi sebou patřičné rozestupy.

Absolventky a absolventi si pro diplomy přišli postupně ve čtyřech skupinách: první promoce začala v 8:30 a čtvrtá v 15 hodin. V květnu a červnu 2021 úspěšně absolvovalo 220 studentek a studentů, 52 z nich s vyznamenáním. Byly uděleny čtyři Ceny rektora, které jsou určené absolventům magisterských studijních oborů, jejichž celkový výsledek státních závěrečných zkoušek byl klasifikován známkou výborně a vážený studijní průměr za celé studium se vešel do průměru 1,20.

I přes řadu organizačních omezení promoce opět provázel dojemná atmosféra loučení s fakultou, spolužáky i vyučujícími, ale také radost z úspěchu a očekávání nové budoucnosti. Děkanka Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., v úvodu vyzdvihla význam tohoto dne – upozornila, že promoce jsou akademickým obřadem, který dodává úctu a respekt k akademickému prostředí i ke vzdělání. Nejsou pouhým dnem předání vysokoškolských diplomů, ale i také příležitostí k rekapitulaci, hodnocení, vzpomínkám. „Žádný z vás, absolventů, nebyl pro nás bezejmenným studentem. Každý z vás byl pro nás osobností, jejíž osud nám nebyl lhostejný. S každým z vás jsme byli ochotni prožívat vaše studijní radosti i strasti a vnímat i vaše osobní problémy,“ řekla v úvodu absolventům.

Připomněla, že studium současných absolventů bylo zcela jiné než v letech minulých, protože celé společnosti se významně dotkla omezení spjatá s pandemií nákazy covid-19. Nové onemocnění změnilo život, leccos znemožnilo, vyvolalo obavy, strach, nejistotu a slzy, ale přineslo také pokoru, sounáležitost, naději a sílu i odvahu bojovat a pomáhat. V té souvislosti dr. Chloubová všem – absolventům, studentům, vyučujícím i dalším zaměstnancům naší fakulty – poděkovala za to, že toto náročné období společně zvládli. Připomněla, že nejen studenti, ale i vyučující se nově učili pracovat ve virtuálním prostředí a kontakt se studenty velmi postrádali. Vyslovila také dík a uznání všem studentkám a studentům, kteří se zapojili do pomoci všude tam, kde jich bylo potřeba: ať už formou odborné praxe, pracovní povinnosti nebo dobrovolnictví. Pomáhali ve chvílích, kdy profesionálům již docházely síly. „Dnešním dnem získáváte oprávnění pracovat jako kvalifikovaní odborníci a vědomí, že i vám by v případě nouze přišli pomoci mladí odhodlaní studenti a studentky, vám dodává víru a naději v úspěšné zvládnutí těžkých chvil,“ uvedla děkanka, která si zapojení studentů ZSF JU do pomoci v době pandemie velmi váží.

Obrovské nasazení i náročnost a nezpochybnitelnou potřebnost oborů studovaných na ZSF JU zmínil rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. Zdůraznil, že tyto profese mají vysokou společenskou prestiž, což se projevilo v minulých měsících a doufá, že se toto vnímání veřejnosti bude stále zlepšovat. Uplynulá doba rovněž naplno ukázala, jak důležitá je spolupráce mezi všemi profesemi, na něž Zdravotně sociální fakulta své studenty připravuje. „Věřím, že mladý člověk na vaší fakultě nestuduje jen pro titul, ale především z pohnutek vznešenějších – ze snahy přispět k tomu, aby tento svět byl dobrým místem pro život. Aby i ti, kteří se stali najednou potřebnými, se pomoci dočkali, a to v kvalitě, která odpovídá dnešní moderní společnosti, případně abyste dokázali problémům včas předcházet,“ uvedl. Připomněl, jak důležité jsou v těchto povoláních empatie, etika a pokora, protože často více než přístroje léčí naděje, vlídné slovo i schopnost uvědomit si, že každý člověk je jiný. Proto musí být lidé těchto profesí i tak trochu psychology a mít porozumění nejen pro pacienty a klienty, ale také v těchto náročných povoláních chránit sami sebe před pocity vyhoření. Mnozí z nových absolventů si právě toto vyzkoušeli v minulých měsících na vlastní kůži. „Proto vám přeji příjemné pracovní i soukromé životní podmínky. Nezapomínejte na tolik potřebné soukromé radosti, přátele, rodinu, zábavu, koníčky, cestování či sport. To vše vám pomůže nést tíhu vašeho povolání,“ poradil absolventům rektor JU prof. Jiroušek.

Přiložené obrázky