Nacházíte se zde: Úvod > Absolventi > Klub absolventů

Úvod

Čím víc času ubíhá od školních let, tím víc si jich ceníme. Jako svých kořenů – zázemí, v němž jsme vyrostli a na němž se dá stavět po celý život, dlouhodobých přátelství, společných příběhů a také historek, které nás dokážou spolehlivě rozveselit, ačkoli často nepřipadají vtipné nikomu jinému než lidem ze spikleneckého okruhu zvaného Spolužáci.

Moderní člověk totiž střídá různá prostředí a kolektivy mnohem častěji, než tomu bylo dříve. Právě proto cítí silnou potřebu, aby někam patřil, aby se měl kam vracet – mezi lidi, s nimiž ho pojí vzpomínky i zážitky a u nichž si může být jistý jak upřímností, tak ochotou pomoci. Což jsou stále vzácnější hodnoty.

Hlavně proto se Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rozhodla s podporou Investičního rozvojového projektu a v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty založit Klub absolventů (KA).

V roce 2011 oslavila ZSF JU významné výročí, a to 20 let od svého založení. Spektrum akreditovaných studijních oborů bakalářských, navazujících magisterských i doktorských stupňů se rozšířilo, spolu s ním vzrostl i počet jejich absolventů, a navíc každým rokem přibývají další.

Cílem nově zakládaného Klubu absolventů ZSF JU je obnovit a navázat propojení s bývalými studenty, a tím posílit kontakty s aplikační sférou. Důležité je udržení pocitu sounáležitosti a vazeb absolventů s fakultou. Neopomenutelným důvodem a výhodou pro všechny je rovněž posílení vzájemných vztahů mezi bývalými spolužáky.

Činnost Klubu absolventů ZSF JU se zaměřuje na předávání aktuálních informací o fakultě i jejích odborných, kulturních, společenských a sportovních aktivitách.

Členem tohoto klubu se může stát každý absolvent akreditovaného studijního oboru na ZSF a absolvent studia CŽV a U3V. Členové KA ZSF JU budou pravidelně dostávat informace o aktuálním dění na fakultě, pozvánky na absolventská setkání i na konference a semináře, které tato fakulta organizuje. Na všech těchto akcích budou mít členové Klubu absolventů ZSF JU zvýhodněné registrační poplatky.