Pavel Scholz

P. Scholz foto na web.jpg

PAVEL SCHOLZ

„Jděte si za svou představou - cestujte, komunikujte, nebojte se."

Mgr. Pavel Schozl, Ph.D., hlavní manažer kvality a řízení projektů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vystudoval na ZSF JU obor Všeobecná sestra s návazností v magisterském a doktoském studiu. Svou současnou práci popisuje jako kombinaci profesionálního managementu a sebedisciplíny. Dodnes se na fakultu vrací, nyní i v roli vyučujícího.

Pavel Scholz vystudoval na ZSF JU v období 2003-2012 obor Ošetřovatelství, a to včetně doktorského studia. Zdravotnictví si ovšem vybral už pro svoji střední školu. Hlavně kvůli zájmu o biologii – a také proto, že má o 11 let mladšího bratra, a byl tedy zvyklý o někoho pečovat. „Výhodou ošetřovatelství je, že jde o praktický obor – s pacientem se setkáte dříve, než obdržíte diplom. V řadě jiných oborů je kontakt s praxí velmi malý,“ zdůrazňuje. Vystudovaný obor uplatnil v českobudějovické nemocnici, pak si doplnil manažerské zkušenosti na klinice Lexum. Nyní je rozvíjí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, prestižním zdravotnickém zařízení, které má 6,5 tisíce zaměstnanců a kolem dvou milionů pacientů ročně.

I v tomto ohledu získal základy na Jihočeské univerzitě, která dává studentům příležitost se rozvíjet i mimo učebny. Např. účastí v Akademickém senátu a ve Studentské radě, kterou Scholz řídil. „Tyto zkušenosti, byť jsem to tehdy ještě netušil, položily mé základy umění vyjednávat, najít kompromis, prosadit a obhájit svůj názor, což je nyní součástí mé každodenní práce manažera,“ podotýká. Mezi úkoly jeho odboru patří mimo jiné pravidelný průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů, metrologie u přístrojů a také řízení projektů. Je to velmi různorodá práce, v níž může využít vlastně vše, co se ve škole dozvěděl. Tehdy navštěvoval i přednášky na ekonomické (dříve zemědělské) a pedagogické fakultě. Každému radí, aby už ve škole „chytil příležitost za pačesy“ a pracoval na sobě, vytvářel si kontakty a využil různorodé šance, které univerzita dává.

Hned v prvním ročníku na ZSF JU ho nadchl inovativní přístup k výuce a řada inspirativních vyučujících. Kdyby měl jmenovat všechny pedagogy, kteří na něj zapůsobili, byl by to prý dlouhý seznam. „Proto si dovolím zmínit ty nejzásadnější, kteří skutečné ovlivnili mou profesní dráhu: prof. Bůžek, prof. Tóthová, doc. Brabcová – jim i dalším děkuji za jejich čas a energii, kterou mi věnovali,“ říká. Na fakultě získal i užitečné kontakty do praxe, které se mu pak hodily. Když začal vyučovat v doktorském studijním programu Ošetřovatelství a více se zabývat i vědou, dostal se do kontaktu s lidmi, s nimiž je ve styku dodnes. Zároveň se na naši fakultu vrací v roli pedagoga a je rád, že má díky tomu příležitost zmapovat si budoucí zdravotníky ještě dřív, než nastoupí do praxe. „Pokaždé, když se na univerzitu vracím, vidím silnou fakultu, která má stabilní zázemí pro výuku,“ oceňuje. Studentům radí, aby nikdy nepřestali věřit svým představám, obklopili se správnými lidmi a šli si za svým cílem – což samozřejmě platí nejen v práci, ale i v osobním životě.

 

Odkaz:

Článek o P. Scholzovi v univerzitním časopise Journal (str. 24-25)