Tomáš Komárek

T. Komárek foto na web.png

TOMÁŠ KOMÁREK

„Prestiž pomáhajících profesí pomalu, ale jistě, roste."

Mgr. et Mgr. Tomáš Komárek, Dis. na ZSF JU absolvoval obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Nyní pracuje jako ředitel Centra Kociánka v Brně, které patří k největším a nejuznávanějším centrům pro osoby se zdravotním postižením v Česku. Významně ho ovlivnila praxe v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida, které během svého studia v Českých Budějovicích navštěvoval.

Tomáš Komárek, absolvoval naši fakultu v roce 2003. Nastoupil na ni s představou, že chce pracovat s dětmi se zdravotním postižením, a během studií jeho vize dozrála. „Původně jsem se věnoval i takzvanému streetworku, ale záhy jsem zjistil, že tato forma terénní práce nebude mojí doménou. Mé rozhodování pak zásadně ovlivnil prof. Jankovský, který mi mimo jiné nabídl i brigádu v centru Arpida. Toto zařízení i myšlenka ucelené rehabilitace mi byly natolik blízké, že jsem se tomu věnoval ve své diplomové práci a rok jsem pak pracoval v Jedličkově ústavu v Praze,“ vysvětluje. Zásadní vliv na jeho pozdější pracovní život měly stáže a praxe v Opařanech, v Bohnicích, v Kladrubech aj. Přinesly mu inspiraci, kterou využívá dodnes.

Fakultě je vděčný i za to, že získal pevné základy sociální práce, matnou představu o tom, co je synergie v managementu, či povědomí, jak testovat pozornost při náboru zaměstnanců. Vzdělání si pak rozšiřoval a doplňoval nejčastěji formou kurzů, z nichž dva považuje za klíčové. „Vzhledem k tomu, že jsem se krátce po absolvování fakulty stal ředitelem neziskové organizace, tak jsem si vybral od Agnes kurz Řízení neziskových organizací. Dalším důležitým milníkem byl pak kurz řízení transformace pobytových sociálních služeb od Národního centra podpory transformace,“ upřesňuje.

Prestiž pomáhajících profesí podle jeho názoru pomalu, ale jistě roste. Zaznamenává obecný pozitivní trend v ohodnocování pomáhajících profesí a velmi pomalu se zlepšují i finanční odměny. Poměrně často se stává, že studenti, kteří v Kociánce absolvují praxe, tam po škole nastoupí i do práce. To ho velmi těší považuje za oboustranně výhodné, když k nim přicházejí lidé s představou, co tato práce obnáší. Nadějná je i jeho další zkušenost: Poměrně často slyším od lidí z jiných oborů, především byznysu, že obdivují naši práci a svým způsobem nám ji i závidí. Není výjimkou, že k nám nastoupí lidé, kteří se dříve věnovali jiné profesi. Přicházejí k nám právě proto, že chtějí být více užiteční druhým lidem.“  


Odkazy:

Rozhovor s Tomášem Komárkem na Youtube (video)

Oficiální stránky Centra Kociánka