Nacházíte se zde: Úvod > Promoce 28 absolventů 1. ročníku Dětské univerzity na ZSF JU uzavřely jednu kapitolu tohoto programu celoživotního vzdělávání. Další naváže na podzim

Promoce 28 absolventů 1. ročníku Dětské univerzity na ZSF JU uzavřely jednu kapitolu tohoto programu celoživotního vzdělávání. Další naváže na podzim

Novinka (12.6.2017)

Promoce 28 absolventů 1. ročníku Dětské univerzity na ZSF JU uzavřely jednu kapitolu tohoto programu celoživotního vzdělávání. Další naváže na podzim

Celkem 28 dětí převzalo v sobotu 10. června osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Dětská univerzita na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Tato slavnost uzavřela první ročník DUJU na ZSF JU, která se setkala s velkým ohlasem – na naší fakultě dokonce vznikly dvě čtrnáctičlenné skupiny dětí, což bylo nejvíc ze všech nabídek fakult Jihočeské univerzity. Všichni studenti vydrželi až do konce, a to s velkým nadšením. To spolu s dojetím a radostí charakterizovalo i slavnostní promoci, která byla první svého druhu na ZSF JU.

Měla pravidla a řád, jakou mívají promoce dospělých absolventů, tj. promoční kolegium včetně pedela v talárech, hymnu v podání Pěveckého sboru ZSF JU i složení slibu položením ruky na žezlo a podáním ruky proděkanovi pro akademické záležitosti Mgr. Ondřeji Doskočilovi, Th.D. „Naučili jste se ledacos o lidském těle a jeho fungování, poznali jste jak, důmyslně uspořádaný je lidský organizmus, jak tajuplný, ale zároveň křehký a snadno ohrozitelný je lidský život a jeho zdraví, ale také, co se také dá udělat proto, abyste předcházeli nemocem a úrazům, a je-li to třeba, abyste zdraví a život dokázali ochránit a zachránit,“ shrnul a vyjádřil naději, že některé z malých studentů to inspiruje a přivede ke zdravotnické profesi – takže se stanou sestrami, záchranáři či lékaři  třeba i prostřednictvím studia na Zdravotně sociální fakultě. „Nejdůležitější však je, ať už jsme mladší, nebo starší, vzdělanější nebo méně vzdělaní, bohatší nebo chudší, zdraví nebo nemocní, abychom se stávali a zůstávali dobrými lidmi,“ uzavřel proděkan Doskočil. 

Během zimního a letního semestru se děti z celých jižních Čech, a to včetně vzdálenějších míst jako je Písek, Milevsko, Borovany či Kájov, postupně v deseti dvouhodinových lekcích seznámily s tím, jak funguje lidské tělo, a také se zásadami zdravého způsobu života. Postupem času se jejich „spolužáky“ stali i rodiče, kteří se rozhodli využít času, kdy se jejich děti učí, i ke svému vzdělávání. Na základě jejich požadavků tedy DUJU na naší fakultě obohatily ještě tři další přednášky s praktickými ukázkami: o zdravé výživě a životním stylu, o očkování a o správně vedené resuscitaci. V nabídce lekcí pro rodiče je ZSF JU unikátní.

Promoce uzavřela první kapitolu, v níž děti vstoupily na akademickou půdu a poznatky zde získané se naučily prohlubovat i doma formou e-learningu spojeného se soutěží. Do domácí přípravy zapojili malí studenti i své rodiče, kteří zábavnou a hravou výuku velmi chválili. „Pro nejúspěšnější děti se v příštím akademickém roce otevře na ZSF JU navazující studium, v němž si budou své znalosti ještě rozšiřovat a prohlubovat,“ vysvětlila koordinátorka DUJU na ZSF Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Postupně se seznámí například základními pojmy latinského jazyka, aby lépe porozuměly řeči lékařů, budou se zabývat hygienickými návyky, seznámí se ze základy fyzioterapie a dostanou šanci lépe porozumět například i životu seniorů a tomu, jak funguje sociální systém v péči o nemocné. Zároveň se po úspěchu premiéry Dětské univerzity otevřou i další ročníky pro nováčky.

Foto Martina Karásková

Přiložené obrázky