Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Nová asociace bude podporovat nelékařské profese

Nová asociace bude podporovat nelékařské profese

Novinka (8.1.2014)

Nová asociace bude podporovat nelékařské profese

Děkanka ZSF JU Valérie Tóthová v čele Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR

Dvacet vysokých škol z celé České republiky, na nichž studují všeobecné sestry, zdravotní laboranti, fyzioterapeuté a další zdravotníci, se spojilo v novou Asociaci vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (AVVNZP). Její členové zvolili do čela děkanku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity prof. PhDr. Valérii Tóthovou, Ph.D. Ve čtyřčlenném předsednictvu asociace jsou i proděkanka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Miroslava Kyasová, proděkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Zdena Mikšová a děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Arnošt Pellant. 

Hlavním cílem AVVNZP je přispívat k rozvoji vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti v nelékařských oborech. Jedním z hlavních impulsů pro vznik asociace je způsob hodnocení vědy a výzkumu, což pro školy znamená významný zdroj financí. Hodlá co nejdřív zahájit jednání s Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj kvůli metodice hodnocení vědy a výzkumu v ČR. Od poloviny letošního roku totiž platí nová metodika a nelékařské obory nemají svoji kategorii, což jim dává méně šancí při rozdělování peněz na vědeckou a výzkumnou činnost.

„Výhodou naší asociace je, že může iniciovat jednání s odborníky o problémech souvisejících se vzděláváním v nelékařských povoláních. Chceme se také aktivně účastnit legislativních procesů a tvorby rozvojových koncepcí vzdělávání,“ upřesnila předsedkyně. AVVNZP naváže spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví ČR a chce se mimo jiné podílet na přípravě novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.).

Obdobná sdružení už mají například lékařské fakulty, děkani pedagogických a filozofických fakult nebo vyšší zdravotnické školy. „Nelékařské obory se však vyučují na různých vysokých školách, které mohou být třeba i technicky zaměřené. Proto má naše asociace širší rozpětí,“ vysvětlila prof. Tóthová. 

Přiložené obrázky