Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Promoce připomněly, že bez pomáhajících profesí se společnost neobejde

Promoce připomněly, že bez pomáhajících profesí se společnost neobejde

Novinka (3.7.2015)

Promoce připomněly, že bez pomáhajících profesí se společnost neobejde

Celkem letos absolvovalo 356 studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů ZSF JU

Čtvrtek a pátek byl časem promocí, které mívá Zdravotně sociální fakulta JU tradičně v českobudějovickém Domě kultury Metropol. Tato slavnostní událost měla opět velmi dojemnou atmosféru, protože je důstojným i přátelským rozloučením studentů s jejich vyučujícími a také možností poděkovat rodičům za podporu při studiu. Znamená ohlédnutí za dobou strávenou na vysoké škole, která byla naplněná nejen odbornou přípravou na budoucí povolání, ale také radostmi studentského života. V tomto duchu mluvila k absolventům i děkanka fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která v závěru své řeči podotkla, že si vybrali velmi náročné, záslužné a potřebné povolání. Popřála jim, aby svoji profesi vykonávali na vysoké odborné úrovni a také s láskou a radostí  tak, aby jim přinášela maximální uspokojení. „Byli jste obdarováni nadáním pracovat s lidmi v těch nejnáročnějších životních momentech … Stáváte se jejich nadějí, jejich světlem, jejich zítřkem. A pamatujte, že někdy jen váš pouhý úsměv, přívětivé jednání či slovo vyřčené od srdce může lidem odkázaným na pomoc v nemoci či v nouzi pomoci mnohem více, než by se dalo předpokládat,“ uvedla. V závěru všem popřála, aby jejich ruce po celý život zachraňovaly, utěšovaly a pomáhaly. „Totéž však přeji i vaší duši  aby se usmívala, uměla rozdávat radost, zároveň utěšení a naději,“ dodala prof. Tóthová.

Za vedení Jihočeské univerzity promluvil k absolventům prorektor pro akademické záležitosti prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., který vyslovil přání, aby byli vnímavými lidskými bytostmi v tomto světě, který tolik potřebuje čistotu, laskavost a nezištnost. „Velmi rád a s velkou zodpovědností chodívám na promoce Zdravotně sociální fakulty … Klaním se před vámi za to, jaké studium jste si zvolili a jak velmi obtížnou práci jste si vybrali,“ uvedl. Připomněl v té souvislosti lidskost a sílu osobnosti sira Nicholase Wintona, který zemřel ve středu ve věku 106 let. „Přeji vám, abyste opatrně a uvážlivě nakládali s každým okamžikem svého života, neboť čas se nedá vrátit – a abyste si byli vědomi otevřeného prostoru kolem sebe i v sobě, prostoru velmi křehkého a jedinečného,“ uzavřel svůj projev.

Celkem letos na ZSF JU absolvovalo 356 studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů. Z tohoto počtu bylo 205 absolventů bakalářských oborů (64 z nich v kombinované formě studia) a 87 absolventů navazujících magisterských oborů (z tohoto počtu 44 v kombinované formě studia).

Přiložené obrázky