Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Uplatnění absolventů je důkazem životaschopnosti oborů

Uplatnění absolventů je důkazem životaschopnosti oborů

Novinka (18.9.2013)

Uplatnění absolventů je důkazem životaschopnosti oborů

Deset let výuky ochrany obyvatelstva a krizového řízení na ZSF JU

S nadcházejícím akademickým rokem si katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU připomíná rovných 10 let, kdy začala zajišťovat výuku nových studijních oborů se zaměřením na ochranu obyvatelstva a krizové řízení. Bakalářský obor má nyní název „Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické, jaderné prostředky a výbušniny“ a navazující magisterský „Civilní nouzová připravenost“. Akreditaci obou oborů si vyžádala praxe, jejich odborné zaměření dokazuje i skladba předmětů. Obohacením výuky jsou i praktická cvičení u různých organizačních součástí složek integrovaného záchranného systému, což studenti oceňují.

Za celou dobu 10 let ukončilo bakalářský studijní obor v prezenční formě studia 58 absolventů a v kombinované formě studia 190 absolventů, tj. celkem 248 studentů. U navazujícího magisterského oboru to bylo v prezenční formě studia 123 studentů a v kombinované formě studia 184 absolventů, takže vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva, požární ochrany, integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a krizového řízení úspěšné dokončilo 555 absolventů.

 

Přiložené obrázky