Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Fakulta nabízí přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Fakulta nabízí přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Novinka (25.1.2015)

Fakulta nabízí přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Během března a dubna si mohou zájemci osvěžit a doplnit znalosti potřebné k přijímacím zkouškám

Zdravotně sociální fakulta JU otevře v březnu a dubnu opět přípravné kurzy pro akademický rok 2015/16, při nichž studenti získají řadu informací, které se jim budou hodit při přijímacích zkouškách. Zájemci se mohou do 28. února přihlásit na osmihodinové bloky podle vlastního zájmu a potřeb. Přípravný kurz se uskutečňuje výhradně kombinovanou formou a stojí 800 Kč za jeden den, resp. za 8 vyučovacích hodin.

Kurzy se konají v těchto termínech (vždy sobota 9:00 - 16:00)

14.3.2015        Biologie člověka a genetika

21.3.2015        Filozofie, etika a sociologie

28.3.2015        Právo, ekonomika a psychologie

11.4.2015        Zdravotně sociální problematika

18.4.2015        Chemie

25.4.2015        Fyzika

Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě podané přihlášky a předložení dokladu o úhradě. Přihlášku podepsanou vlastnoručně je třeba doručit na adresu: Zdravotně sociální fakulta, Studijní oddělení, Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice. Termín odevzdání přihlášky je 28. 2. 2015. Absolvování kurzu však neopravňuje účastníky k přijetí k prezenčnímu nebo kombinovanému studiu na ZSF JU. Při nedostatečném počtu uchazečů přípravný kurz nebude otevřen a poplatek bude vrácen.

Přihláška do přípravného kurzu včetně dalších podrobností a informace o platebních podmínkách jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přiložené soubory