Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Seminář o kontextech klinické kineziologie měl obrovský úspěch

Seminář o kontextech klinické kineziologie měl obrovský úspěch

Novinka (5.4.2014)

Seminář o kontextech klinické kineziologie měl obrovský úspěch

Na ZSF JU přijeli fyzioterapeuté, rehabilitační lékaři a další odborníci z celé republiky

Mnoho pochvalných reakcí přišlo organizátorům odborného semináře nazvaného Kontexty klinické kineziologie. Konal se v sobotu 5. dubna na Zdravotně sociální fakultě JU a byl určený pro fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, studenty a další odbornou veřejnost. ZSF JU ho pořádala s Českou kineziologickou společností a byl unikátní nejen svým rozsahem, ale také formou diskusního fóra, do něhož mohou vstupovat i studenti.

Od rána až do večera vydrželo v přednáškovém sále A budovy Uran na dané téma diskutovat přes 130 lidí v čele s legendou v tomto oboru. „Je pro nás velkou ctí, že naše pozvání přijal doc. MUDr. František Véle, CSc., který patří do světově uznávané tzv. Pražské školy rehabilitace. Ačkoli je mu už 92 let, stále působí jako pedagog na FTVS UK. Tento neurolog, neurofyziolog, kineziolog, filozof i jazykozpytec je autorem mnoha publikací, které zásadně formovaly a formují českou – a nejen českou – fyzioterapii,“ shrnula organizátorka MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D., z katedry klinických a preklinických oborů ZSF.

Do Budějovic přijela řada uznávaných odborníků z celé České republiky, kteří diskutovali o klinické kineziologii (což je věda o pohybu) z mnoha úhlů pohledu a vyměnili si zkušenosti i nové poznatky. Mezi tématy byly především komplexní přístupy k diagnostice a terapii poruch volního pohybu, zahrnující nejen mechanické, ale i filozofické a psychologické aspekty kineziologie.

Výběr z reakcí:

1. Chtěla bych poděkovat za pěkně strávený den v blízkosti pana docenta Véleho, který má můj velký obdiv pro svou vitalitu a moudrost a také chuť se o své poznatky podělit s ostatními. Dále bych chtěla poděkovat organizátorům a dalším účastníkům zajímavé diskuse. Jsem naladěna na stejnou vlnu a jsem ráda, že i přes nesnáze, se kterými se obor rehabilitace potýká, je hodně těch, kteří pracují jinak, ale mají podobný náhled na důležité aspekty naší práce. Je to pro mě motivací v době, kdy neustále více či méně narážím na nepochopení ze strany zdravotníků a lékařů. Nejen ke způsobu a náplni naší práce, ale celkově i k náhledu na pacienta jako na celek...

2. Dobrý den vám všem, kdo jste skvěle připravili seminář s doc. Vélem. Jsme moc vděčné, že jste nás v poslední chvíli ještě přihlásili. Poděkujte tímto i doc. Vélemu za krásné dojmy, které v nás zůstaly – mluvil nám z celého srdce a duše... Svou práci provozuji už přes 35 let, mám již několik let svoji soukromou praxi, zaměstnávám další dva fyzioterapeuty, kterým se snažím předávat takové rady a zkušenosti, o kterých se zmiňoval doc. Véle... Za tu řadu let jsem absolvovala řadu povinných i mnou vybraných seminářů, konferencí i kurzů, ale tento neměl konkurenci! Děkujeme ještě jednou Vám všem za krásnou "domácí" atmosféru a doc. Vélemu přejeme hodně zdraví, aby mohl ještě dlouho rozdávat tak moudré životní rady.

Přiložené obrázky