Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Workshop na téma Jak se bránit stresu přilákal přes padesát pedagogů i studentů

Workshop na téma Jak se bránit stresu přilákal přes padesát pedagogů i studentů

Novinka (19.11.2013)

Workshop na téma Jak se bránit stresu přilákal přes padesát pedagogů i studentů

Další akce z projektu scienceZOOM představila metody, jak chránit své duševní i fyzické zdraví

logo Science ZoomObrovský zájem vzbudil popularizační workshop z projektu scienceZOOM, který se věnoval stresu, meditaci a zatím nepříliš známé technice viscerální manipulace. Nejen teoreticky, ale i prakticky vysvětlili jejich výhody lidé spjatí s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze doc. Petr Zach a Bc. Alena Zapletalová. Přišlo si je poslechnout více než padesát pedagogů, studentů i dalších zájemců z řad veřejnosti, takže přednáškový sál A v budově ZSF JU Uran zcela zaplnili.

Po teoretickém úvodu se lidé posadili na meditační polštářky rozprostřené v učebně a vyzkoušeli si techniku meditace, kterou mohou aplikovat i doma. Je však nutné věnovat jí pravidelně 5 až 20 minut každý den a být trpělivý, protože účinek nelze očekávat hned: aby opravdu "zabrala", je třeba ji provádět alespoň několik měsíců. Meditace díky tomu postupně přejde do denních činností ve formě vycvičené mysli a ta je méně náchylná k chronickému stresu.

Po několika praktických cvičeních, jejichž základem je soustředění se na vlastní dech, přišla na řadu viscerální manipulace. To je jemná manuální technika, umožňující diagnostiku a terapii funkčních poruch vnitřních orgánů, způsobených poruchou volného pohybu jednotlivých orgánů ve svém závěsném aparátu. Alena Zapletalová umožnila dvěma lidem, aby si její účinky vyzkoušeli na rehabilitačním lehátku. Poté příval dotazů a zájemců o další terapii nebral konce, takže workshop skončil až ve chvíli, kdy bylo nutné kvůli nočnímu režimu uzavřít budovu.

Doc. Petr Zach poskytl rozhovor magazínu Jihočeské univerzity, který vyjde začátkem prosince. Část rozhovoru, která se týká ZSF JU, je zde:

Co učíte na Zdravotně sociální fakultě a jak dlouho tu působíte?

Na ZSF učím dva předměty: anatomie a práce se stresem. Začínal jsem anatomií asi před dvanácti lety, kdy ještě fakulta nebyla v takovém rozkvětu jako nyní. Teprve po letech jsem přidal práci se stresem.

Jakou máte s meditačními technikami odezvu? Proč je důležité o nich něco vědět?

Odezva je často bouřlivá, studenti litují, že jsem je meditační techniku neučil hned v prvním ročníku. Protože meditační technika stabilizuje pozornost a umožňuje zvládat sebe sama způsobem těžko srovnatelným s jinými technikami práce na sobě. Představuje jakýsi zoufale chybějící článek v celém řetězu vzdělávání.

Která skupina studentů ZSF může poznatků z vašich hodin nejlépe využít?

To těžko říci, protože na individuální úrovni jde o každého z nich stejným způsobem. Ale snad větší prostor je u všeobecných sester, u nichž je technika v současnosti vyučována, a u fyzioterapie, kde vyučována není. Dále pak platí, že kombinovaná forma studia s ohledem na věk je na meditace jaksi lépe připravena než 18–20letí, kteří si však na techniku mohou vzpomenout, až ji budou opravdu potřebovat.

Jsou mladí lidé otevřenější k oborům souvisejícím s duší člověka, než tomu bylo dříve?

Jsou mnohem otevřenější. Neumím si představit, že by v době mého studia před 25 lety někdo přišel s meditační technikou a že bychom ho jako studenti poslouchali. Asi to souvisí s krizí duševního vývoje, kdy navzdory velice dobrému materiálnímu zázemí je čím dál více lidí v soukromí nešťastných.

Dnešní workshop ukázal, že techniky meditace zajímají mnoho lidí, a to i mimo vysokoškolské prostředí. Chtěl byste rozšířit okruh svých posluchačů v Českých Budějovicích?

Ideálně by se mělo začít s dětskou verzí již na základní škole: učit děti, že mohou mít důvěru v sebe sama i bez ohledu na soupeření se spolužáky a znalosti z klasických výukových předmětů. Klasické vzdělávání bez důrazu na duchovní hodnoty je v podstatě časovanou bombou, která se vždy projeví na prahu dospělosti averzí ke společnosti a jejím hodnotám – což je často jev skrytý pod povrchem naučených rolí. Okruh posluchačů by se tedy mohl rozšířit prakticky na kohokoliv, kdo by měl zájem, od veřejných institucí až po soukromé. Pakliže by se technika rozšířila plošně, jsem přesvědčený o tom, že lidé by byli celkově spokojenější.

Přiložené obrázky