Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Na knize o volnočasových aktivitách seniorů má podíl i kolegyně ze ZSF JU

Na knize o volnočasových aktivitách seniorů má podíl i kolegyně ze ZSF JU

Novinka (17.12.2013)

Na knize o volnočasových aktivitách seniorů má podíl i kolegyně ze ZSF JU

Ve vydavatelství Grada vyšla kniha, kterou společně napsaly ředitelka Domova pro seniory v Kaplici Vladimíra Holczerová s Dagmar Dvořáčkovou z katedry sociální práce ZSF JU

Ve vydavatelství Grada vyšla v listopadu kniha nazvaná Volnočasové aktivity pro seniory, kterou společně napsaly ředitelka Domova pro seniory v Kaplici Vladimíra Holczerová s Dagmar Dvořáčkovou z katedry sociální práce ZSF JU. „Já jsem psala o teoretických aspektech práce se seniory a paní ředitelka doplňovala, jak to dělají v praxi,“ upřesnila Mgr. Dvořáčková, Ph.D.

Domov pro seniory Kaplice je klinickým pracovištěm ZSF JU a bývají zde odborné praxe studentů oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a oboru Sociální práce ve veřejné správě. „Propojení Zdravotně sociální fakulty JU s aplikační sférou považuji za velmi důležité, a to nejen z důvodu prohloubení spolupráce s pracovišti, kde je provozována dobrá praxe pro naše studenty, ale také k získání kontaktu akademických pracovníků s reálnou praxí,“ dodala Dvořáčková. Tato publikace je podle ní příkladem propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi, propojení akademické půdy s přímou prací s klienty.

Kolektiv pracovníků v Domově pro seniory Kaplice poskytuje péči o své klienty v souladu s principy ucelené rehabilitace a klade důraz na individuální přístup. „Vzhledem k tomu, že mám dvacetiletou praxi ve zdravotně sociální oblasti, vím, že se jedná o velmi těžkou práci. Problematice seniorů, ale také pracovníků, kteří pečují o tuto cílovou skupinu, se věnuji již několik let. Chtěla bych tímto povzbudit všechny pracovníky, kteří pečují o seniory, aby byli trpěliví, vstřícní a empatičtí, ale aby při své práci mysleli také na své zdraví a svoji pohodu. Vždyť abychom mohli pomáhat druhým, musíme umět pomoci sami sobě,“ upozornila.

Nová kniha, která vyšla v polovině listopadu a 12. prosince ji v Kaplici slavnostně pokřtili, obsahuje nejen návody k tomu, jak trávit volný čas v pokročilém věku, ale také výsledky práce se seniory. Cílem je prezentace a následné předání pozitivních zkušeností s metodikou a prováděním volnočasových aktivit, například aplikace výtvarné činnosti u klientů-seniorů.

V anotaci ke knize se uvádí: Aktivní prožití volného času je pro seniory velmi důležité: přináší nejen pozitivní výsledky v oblasti fyzické kondice, ale také psychické pohody. Stimulace pomocí výtvarných činností u seniorů je vždy velmi důležitá a právě to se autorkám podařilo. Výsledků v práci bylo dosaženo jak při práci se skupinou seniorů, tak s jednotlivci. V praxi byl prokázán pozitivní posun k delšímu uchování soběstačnosti ve stáří, a tím došlo k naplnění stanoveného cíle, který je ovšem relativní a u každého klienta individuální.