Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Seminář o zkušenostech dětí s násilím

Seminář o zkušenostech dětí s násilím

Plánovaná akce (24.10.2013)

Seminář o zkušenostech dětí s násilím

Pozvánka na akci, která se bude konat na ministerstvu zdravotnictví v Praze

logo WHOZdravotně sociální fakulta JU bude spolupořadatelem semináře nazvaného Zkušenosti dětí s násilím, který se koná 24. října na Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze. V programu budou fakultu zastupovat od 14 hodin prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., a PhDr. Jana Samková, Ph.D., kteří představí Studii o nežádoucích dětských zkušenostech (ACE) realizovanou v ČR v rámci dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Regionálním úřadem WHO pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví ČR na období let 2012–13.

Zdravotně sociální fakulta JU byla kanceláří WHO v České republice pověřena realizací a zpracováním studie vzhledem ke svému pedagogickému a vědeckému zaměření v této oblasti. Studie se zúčastnilo 1 760 studentů z vysokých škol ČR. Studie probíhala v roce 2013 dotazníkovou metodou „Rodinná zdravotní anamnéza (Family Health History)“, která byla použita i v dalších zemích, aby bylo možno výsledky dále porovnávat. Studie byla zaměřena na rodinné prostředí, rizikové chování (alkohol, kouření, drogy), zkušenosti s psychickým, emocionálním, fyzickým a sexuálním násilím v době dětství a dospívání a na jeho rizikové faktory v rodině. Výsledky studie budou představeny na semináři.  

Přiložené obrázky