Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Na ZSF jednali odborníci ze sociálních oborů z celé republiky i ze zahraničí

Na ZSF jednali odborníci ze sociálních oborů z celé republiky i ze zahraničí

Novinka (7.11.2013)

Na ZSF jednali odborníci ze sociálních oborů z celé republiky i ze zahraničí

Konference ASVSP na téma Občanství, sociální práce a soudobá společnost

Více než padesát odborníků přilákala na Zdravotně sociální fakultu mezinárodní konference na téma Občanství, sociální práce a soudobá společnost, nad kterou převzal záštitu rektor JU prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Uspořádala ji Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) ve spolupráci s Teologickou fakultou a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích u příležitosti 20. výročí založení této asociace.

Zdravotně sociální fakulta a stejně tak Teologická fakulta patří k jejím členům, protože se podílejí na vzdělávání sociálních pracovníků. „Obě fakulty mají podobné studijní programy, které dávají kompetenci k výkonu sociální práce,“ vysvětlil spolupráci fakult Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D., z Teologické fakulty JU, který je předsedou výkonné rady ASVSP.

V publiku byli také vyučující a studenti JU, pro něž to byla výborná příležitost nahlédnout podrobněji do požadavků na práci sociálních pracovníků. Asociace je významné sdružení, které usiluje o zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Tím přispívá ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce. Za rozhodující nástroj k tomu považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci, díky čemuž se jim daří ovlivňovat obsah i formu vzdělávání sociálních pracovníků. Velké renomé má také časopis Sociální práce, který je jediným takto zaměřeným odborným časopisem v České republice i na Slovensku.

Mezi hosty byl také čestný profesor sociální práce na Kingston University ve Velké Británii Malcolm Payne, který je se situací v České republice a na Slovensku obeznámený a dlouhodobě sleduje, jak se tato problematika vyvíjí v různých zemích. „Je to součást občanství. Úroveň sociální péče je ovšem dána i tradicemi a kulturou jednotlivých národů, takže není všude stejná,“ konstatoval. Právě proto ocenil možnost zúčastnit se takto kvalitně zastoupené konference, která dala akademickým pracovníkům příležitost toto důležité téma prodiskutovat a inspirovat je k dalším nápadům uplatnitelným ve vzdělávání i v publikování. 

Přiložené obrázky