Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Zdravotně sociální fakulta JU hostila konferenci Freyberghovy dny

Zdravotně sociální fakulta JU hostila konferenci Freyberghovy dny

Plánovaná akce (23.5.2014 - 24.5.2014)

Zdravotně sociální fakulta JU hostila konferenci Freyberghovy dny

Specialisté od pátku do soboty hovořili o prenatální a perinatální psychologii a etice

Více než 80 účastníků, kteří se zajímají o prenatální a perinatální psychologii a etiku, se setkalo v pátek 23. a v sobotu 24. května na Zdravotně sociální fakultě JU při mezinárodní konferenci nazvané "Freyberghovy dny". Společně ji uspořádaly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě a Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied. Na programu bylo celkem 19 přednášek, diskuse byla bohatá a panovala mimořádně přátelská atmosféra. 

Prof. Peter G. Fedor-Freybergh, MD, PhD, Dr. h. c. mult., je mezinárodně uznávaný lékař, gynekolog, porodník, psycholog a psychiatr. Pozvání od prof. Velemínského, který dal impuls ke konferenci na jeho počest, ho velmi potěšilo. V úvodu vzpomněl na to, co vše mu vštípili jeho rodiče - a přednášku začal svou známou myšlenkou "Lidský život začíná v domě prarodičů", což chápe nejen z hlediska genetiky, ale též morálky a etiky.

Velmi často mluvil o respektu, který je důležitý už v prenatálním období - každé dítě by mělo být přivítané s velkou důstojností a zaslouží si respekt hned od samého počátku, tedy ještě v těle matky. Děloha totiž není pouhý sval, ale naše první prostředí, vlastně první ekologická situace člověka. "Působí na ni psychotoxické vlivy, takže často je jimi velmi znečištěná, na což se zapomíná," upozornil prof. Freybergh, který své vystoupení nazval Kontinuita a Dialog.

Dialogická zkušenost podle něho není závislá na tom, v jakém vývojovém stadiu dítě je - v okamžiku, kdy se TO změní v TY, stává se dítě partnerem, což je základ pro vývoj lásky a empatie. Svoji přednášku doplnil řadou citátů a příkladů ze své bohaté praxe, kterou začínal jako porodník a gynekolog. V té době si všiml, jak jsou děti různorodé, už když se narodí. Pochopil, že každé dítě je osobnost, pro jejíž vývoj sehrálo mimořádně důležitou roli i těch devět měsíců těhotenství. Ta doba znamená nejen období růstu, ale i čas adaptace - dítě se musí učit, aby přežilo. Pořád se přizpůsobuje novým situacím - devět měsíců možná znamená 900 let ... A tyto zkušenosti se mu zapisují do paměti.  "Proto by mělo být každé dítě milované už prenatálně, protože co nedostanete, nemůžete dávat," uvedl prof. Freybergh a svoji přednášku ukončil již slavným výrokem "Jak se zachází s dítětem, tak se bude zacházet se světem".

Peter G. Fedor-Freybergh je profesorem psychoneuroendokrinologie a dětské psychiatrie, šéfredaktorem několika renomovaných mezinárodních lékařských časopisů a autorem četných vědeckých publikací. Mj. získal Cenu prezidenta České lékařské komory za přínos k celoživotnímu vzdělávání lékařů. Pochází ze Slovenska a působí v tuzemsku i zahraničí – v roce 1968 odešel na pozvání Vídeňské univerzity do Rakouska, kde byl poté jmenován profesorem psychoneuroen­dokrinologie, pak rozvíjel své specializace také ve Švýcarsku, Velké Británii a Švédsku. Od roku 1983 byl prezidentem Světové organizace prenatální a perinatální psychologie a medicíny. Od roku 1992 je čestným a doživotním prezidentem této organizace. 

Přiložené obrázky