Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > „Tužka a papír, anebo počítač?“

„Tužka a papír, anebo počítač?“

Plánovaná akce (19.1.2014 - 21.1.2014)

„Tužka a papír, anebo počítač?“

Konference na téma Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity bude od 20. do 21. ledna 2014 hostit XIII. česko-slovenskou konferenci s mezinárodní účastí, jejíž název Tužka a papír, anebo počítač? napovídá, že se bude věnovat kvalitativnímu přístupu a metodám ve vědách o člověku. Jejím tématem bude průnik technických, matematických a jiných prostředků do kvalitativního výzkumu ve vědách o člověku.

Tyto vědy zahrnují mnoho oblastí – od filozofie, psychologie, sociologie, antropologie až po filologii, ošetřovatelství či medicínu. Každá z nich používá své technické a matematické prostředky a každá je zároveň prostorem pro kvalitativní výzkum.

Organizátoři proto zvou odborníky ze všech věd o člověku, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti, názory, nadšení i zklamání z průniku „tvrdých“ a „měkkých“ metod. Zároveň vítají i příspěvky mimo toto užší téma čili příspěvky ukazující pokroky či neúspěchy ve vlastních kvalitativních výzkumných projektech.


Součástí konference budou vedle příspěvků také workshopy, a to na téma:

Možnosti a limity programu Atlas.ti: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., UPOL

Borderline: jazykové i jiné pasti publikování v anglicky psaných odborných časopisech: dr. Catriona Menzies, Ph.D., Adam Česká republika

Tvorba dotazníku pro kvalitativní výzkum: prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc., Univerzita Hradec Králové

Konferenci organizují:

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a občanské sdružení Adam Česká republika ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi:

Teologická fakulta JU České Budějovice

Filozofická fakulta UP Olomouc

Klinika adiktologie 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 

Partnerem konference pro publikaci příspěvků je časopis Human Affairs, další časopisy jsou v jednání.

V nejbližších dnech budou zpřístupněny vlastní webové stránky konference.