Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Zasedala rozšířená redakční rada časopisu Kontakt

Zasedala rozšířená redakční rada časopisu Kontakt

Novinka (1.12.2014)

Zasedala rozšířená redakční rada časopisu Kontakt

Na Jihočeskou univerzitu přijela zástupkyně holandského nakladatelství Elsevier, s nímž na vydávání časopisu od začátku letošního roku spolupracujeme

V prostorách Rektorátu JU  se ve středu 26. listopadu 2014 konala rozšířená redakční rada časopisu Kontakt. Přítomna byla také zástupkyně holandského nakladatelství Elsevier, s nímž na vydávání časopisu od začátku letošního roku spolupracujeme. Členové redakční rady byli seznámeni s výsledky, jichž časopis za tento rok dosáhl, dále se diskutovalo o otázkách souvisejících s publikační etikou a byly nastíněny strategie týkající se rozšíření zájmu o časopis v zahraničí. 

Časopis Kontakt vychází se stejným obsahem v české a anglické mutaci. Česká verze je tištěná a je také dostupná v plném rozsahu v online verzi. Anglická verze je uveřejňována společností Elsevier a je dostupná v databázi ScienceDirect. 

Přiložené obrázky