Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Nabídka intenzivních jazykových kurzů na Zdravotně sociální fakultě JU

Nabídka intenzivních jazykových kurzů na Zdravotně sociální fakultě JU

Novinka (15.9.2015)

Nabídka intenzivních jazykových kurzů na Zdravotně sociální fakultě JU

Otevření Intenzivního kurzu zdravotnické němčiny iniciovali studenti, zájem jeví i absolventi

Oddělení jazyků ZSF JU otevírá od ZS 2015/16 intenzivní jazykové kurzy nabízející výuku cizích jazyků nad rámec studia v rámci jednotlivých oborů. Intenzivní kurz angličtiny je určený všem zájemcům, kteří chtějí pracovat nebo absolvovat praxi v anglicky mluvících oblastech. Vzhledem k tomu, že Oddělení jazyků je regionálním zkušebním centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky „ECL“, je možné kurz v případě zájmu ukončit některou z úrovní této zkoušky a získat příslušný certifikát.

Intenzivní kurz zdravotnické němčiny je zaměřen na všechny zájemce, kteří chtějí pracovat nebo absolvovat praxi ve zdravotnických zařízeních německy mluvících oblastí. V případě zájmu je možné, rovněž pod hlavičkou Oddělení jazyků, zakončit kurz mezinárodní jazykovou zkouškou pro ošetřovatelský personál. "Fakulta tento kurz v trochu jiné formě nabízela již před dvěma lety. Jeho opětovné otevření bylo iniciováno samotnými studujícími, dokonce se ozývají i zájemci z řad absolventů fakulty. Jejich zřejmou motivací je lepší uplatnitelnost na trhu práce, zejména v blízkém zahraničí, to znamená v Rakousku a Německu. Zájem studujících byl  rovněž podnětem  k otevření kurzu angličtiny," uvedla vedoucí oddělení jazyků Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.   

Dále jsou již tradičně nabízeny intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka, které jsou zaměřeny na dosažení požadovaných jazykových znalostí a dovedností na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce, nezbytných pro zahájení studia odborného cizího jazyka.

Kurzy jsou určeny pro studenty 1. ročníků, kteří neuspěli u vstupních jazykových testů, mohou se jich však zúčastnit i další zájemci, kteří si chtějí rozšířit své jazykové znalosti. Bližší informace včetně přihlášek najdete na webových stránkách Oddělení jazyků, dále pod informacemi pro studenty pro aktuální akademický rok, můžete též kontaktovat vedoucí Oddělení jazyků.