Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Návštěva z Ruska na katedře radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Návštěva z Ruska na katedře radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Novinka (3.10.2013)

Návštěva z Ruska na katedře radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

ZSF JU opět po roce přivítala studenty ze Sankt-Petěrburgu.

Po roce přivítala katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva znovu návštěvu z Ruské federace ze Sankt-Petěrburgu. Čtyři studenti s pedagogem Dr. Denisem K. Alexeevem přijeli z  Hydrometeorologické univerzity z  Fakulty ekologie a environmentální fyziky, oddělení aplikované ekologie. Ve dnech od 10. září do 21. září zorganizovali pracovníci katedry pro ruské studenty odborný i kulturní program, který shrnula referentka katedry Alena Kladenská:

Nejdřív si studenti prohlédli kampus Jihočeské univerzity a při návštěvě rektorátu a akademické knihovny ocenili moderní zázemí a technické vybavení budov. Na Zdravotně sociální fakultě pak navštívili dozimetrickou laboratoř, kde jim Ing. Singer předvedl ukázku radiometru, elektrických osobních dozimetrů, měřiče termoluminiscenčních detektorů, spektrum na mnohakanálovém analyzátoru a postup při měření jednokanálového měřiče. Zajímali se o zdroje ionizujícího záření používané v této laboratoři.

Ve Státním úřadu  pro jadernou bezpečnost studenty především zaujaly mobilní soupravy s přístroji na měření radonu pro terénní pracovní skupiny radiační monitorovací sítě.

Zahraniční návštěva projevila velký zájem o přednášku doc. Frieda Zölzera o  radioekologii, protože tímto tématem se přímo zabývají. Doc. Zölzer zodpověděl dotazy ohledně obsahu radionuklidů např. v mořské vodě, v lesní půdě, v houbách a v kančím mase. Svou přednáškou mladé ekology zaujal a na závěr proběhla živá diskuse.

V informačním centru Budějovického Budvaru si studenti prohlédli expozici "Příběh budějovického piva". Byli seznámeni s historií artézských vrtů, ze kterých se získává voda pro výrobu piva. Navštívili varnu, což je centrum výroby a bývá označována za srdce pivovaru.  Poznali technologický proces dokvašování a zrání piva  ve sklepích a byli provedeni stáčírnou. 

Závěrem byla pro studenty připravena exkurze v areálu HZS JčK, kde získali informace o všech činnostech, které HZS JčK zabezpečuje. Navštívili takzvaný polygon, což je trenažér pro orientaci hasičů v zakouřeném prostoru, vyzkoušeli si dýchací přístroje, manipulaci s hydraulickými kleštěmi a prohlédli si vozový park včetně vybavení.

Ve volném čase podnikli několik výletů, z nichž je nejvíce nadchla nejatraktivnější památka Česka, renesanční zámek Hluboká. Za poznáváním okolní přírody vyrazili na nedaleký Dívčí kámen a vydali se také do rakouského Lince. Všechny exkurze se podařilo zajistit v ruském jazyce a studenti byli s průběhem stáže spokojeni.

 

 

Přiložené obrázky