Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Intenzivní vyrovnávací jazykové kurzy

Intenzivní vyrovnávací jazykové kurzy

Novinka (5.2.2014)

Intenzivní vyrovnávací jazykové kurzy

Od letního semestru otevře Oddělení jazyků ZSF JU nové kurzy anglického a německého jazyka

Oddělení jazyků ZSF JU otevírá od letního semestru 2013/14 intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka, které budou zaměřeny na dosažení požadovaných jazykových znalostí na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, nezbytných pro zahájení studia odborného cizího jazyka na ZSF.

Kurzy jsou určeny jak pro studenty 1. ročníků, kteří neuspěli u vstupních jazykových testů, tak pro všechny adepty, kteří si přihlášku ke studiu na ZSF teprve podávají. Kurzů se však mohou zúčastnit i další zájemci z řad veřejnosti. Budou se konat v pondělí od 13.45 do 15.15 v budově Emy Destinové 46, 370 05 České Budějovice v následujících učebnách:

angličtina – ED 2

němčina – ED 3.

Další informace včetně přihlášky najdete na adrese: http://www.zsf.jcu.cz/cs/katedra/oddeleni-jazyku/informace-katedry