Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Tři novinky, které mohou studentům ZSF JU zlepšit život

Tři novinky, které mohou studentům ZSF JU zlepšit život

Novinka (7.3.2014)

Tři novinky, které mohou studentům ZSF JU zlepšit život

Příští akademický rok přinese změnu praxí fyzioterapeutů, rozšíření oboru Speciální pedagogika i prospěchová stipendia

O novinkách, které ZSF JU chystá v brzké době, informuje proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Zdravotně sociální fakulty JU Mgr. Ivana Chloubová.

Den otevřených dveří, který se na všech fakultách Jihočeské univerzity konal 17. ledna 2014, byl v budově ZSF Uran první příležitostí podívat se do nově vznikající Ambulance pro fyzioterapii. Proč vlastně vzniká?

Hlavním smyslem jejího zřízení je rozšířit možnosti praxe studentů oboru Fyzioterapeut. Podnikáme všechny kroky, aby mohla tato ambulance začít fungovat od příštího akademického roku. Studenti tam budou pracovat pod přímým vedením fyzioterapeuta, který tam bude zaměstnaný, i našich vyučujících. 

Jakou bude mít pro ně tato praxe výhodu?

Oproti jiným srovnatelným pracovištím budou mít studenti v naší ambulanci větší časový prostor k tomu, aby se naučili vše potřebné a zdokonalili se v technikách, které potřebují zvládnout.  Budou moci pracovat s nově pořízenými moderními přístroji a dostanou zde příležitost sbírat podklady například pro své bakalářské a další práce.

Máte novinky i v některém z dalších oborů?

Těší nás, že můžeme v rámci získání nové akreditace rozšířit bakalářský studijní obor Speciální pedagogika o kombinovanou formu studia. Podle reakcí, které jsme zaznamenali v minulých letech, předpokládáme, že o tuto formu budou mít uchazeči velký zájem. Šest let jsme obor nabízeli v prezenční formě a toto rozšíření vnímáme jako velký posun vpřed.  Je to zajímavá nabídka pro lidi, kteří už pracují v zařízeních, kde se speciální pedagogická péče poskytuje. Dáme jim možnost doplnit si u nás vzdělání tak, aby stihli i své pracovní povinnosti – mnozí se k nám už dříve hlásili do prezenční formy studia, ale nezvládli s ní pak skloubit své zaměstnání. Kontakt s dalšími lidmi z praxe bude pro naši fakultu obohacením a dává šanci rozšířit spektrum míst vhodných pro praxi studentů.

Máte pro studenty ještě nějakou dobrou zprávu?

Ano, protože připravujeme opatření, které bude upravovat podmínky pro přiznání prospěchových stipendií. Dosud na naší fakultě nebylo, proto jsme se rozhodli studenty touto formou motivovat ke zlepšení prospěchu. Počítáme se zavedením prospěchového stipendia od příštího akademického roku, takže zájemci by měli zbystřit: pro jeho získání budou důležité studijní výsledky dosažené v letošním akademickém roce.

Přiložené obrázky