Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Pochvala pro studentky

Pochvala pro studentky

Novinka (6.6.2014)

Pochvala pro studentky

Výborná vizitka ZSF JU v Arpidě i v českobudějovické porodnici

Nejpříjemnější zprávy, které může fakulta obdržet, jsou pochvaly pocházející z praxe studentů. Dokazují, že příprava studentek a studentů na jejich budoucí povolání je smysluplná, a dávají naději, že ZSF JU vychovává lidi, kteří budou ve svých zvolených oborech skutečně platní a naplní pomáhající profese tím patřičným obsahem.

Za poslední měsíc přišly na ZSF takové zprávy dokonce ze dvou adres. Ke konci května napsal děkance ředitel centra ARPIDA Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth, aby poděkoval studentkám 1. ročníku oboru Speciální pedagogika – vychovatelství za jejich významnou a velmi účinnou pomoc při zajištění ozdravného pobytu dětí ze škol a stacionáře Arpidy na Rožmberku ve dnech 11. až 16. května. Pochvalu adresoval studentkám Lucii Kabourkové, Marii Drůbové, Denise Rejškové, Vendule Hanušové, Evě Kraumannové, Lence Doskočilové, Kristýně Drhové a Petře Kozohorské. "Jmenované studentky zvládly náročnou péči o děti s tělesným a kombinovaným postižením příkladným způsobem, byly aktivní, samostatné a k plnění svých povinností přistupovaly velmi odpovědně. V naší práci nám tak velmi pomohly," vysvětlil ředitel Arpidy.

V tomto týdnu přišel ještě pochvalný e-mail od Šárky Tomečkové, jež velmi děkuje studentce oboru Porodní asistentka Nikole Březinové, kterou potkala při její praxi v českobudějovické nemocnici na ženském oddělení. "Vloni v prosinci jsem za její asistence porodila krásného syna, byla mi jako prvorodičce velkou oporou. Vše mi vysvětlila, ve všem mi strašně moc pomáhala, podporovala mě, dýchala se mnou, cítila jsem se úplně báječně a v tuto chvíli vím, že až budu čekat druhé miminko, tak ji budu chtít znovu u porodu! Tato dáma je na správném místě, budu se těšit, že se s ní jednou v nemocnici potkám ne jako se studentkou na praxi, ale jako se zaměstnankyní nemocnice," shrnula Šárka  Tomečková. Je přesvědčená, že s tak dobrou asistentkou se budou ženy cítit velmi jistě a porodí beze strachu.

 

Přiložené obrázky