Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Přihlášky do 4. ročníku SVOČ je třeba odevzdat do 24. května

Přihlášky do 4. ročníku SVOČ je třeba odevzdat do 24. května

Novinka (22.5.2016)

Přihlášky do 4. ročníku SVOČ je třeba odevzdat do 24. května

Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou práci – ne však naopak

Studenti se mohou zapojit do čtvrtého ročníku soutěže Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ), který vyhlásila děkanka ZSF JU začátkem dubna. Přihlášky je nutno odevzdat do 24. května, elektronická přihláška je dostupná na webových stránkách ZSF JU v sekci Věda a výzkum, kde jsou také další podrobnosti o soutěži včetně přehledu vypsaných témat. Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích a rovněž v elektronické verzi do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 9. září. Ústní obhajoby prací budou součástí Studentské vědecké konference ve středu 16. listopadu 2016.

Soutěž je určena pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce. Fakulta jim prostřednictvím SVOČ umožňuje zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů ZSF JU a prezentovat své výsledky. Soutěž má i zajímavou finanční motivaci: vítěz získá 15 000 Kč, druhý v pořadí 10 000 Kč a 3. místo je ohodnoceno částkou  5 000 korun.

Odborná práce musí být původní, vypracovaná samostatně autorem (či týmem autorů). Vhodná témata pro zpracování mohou vypsat jednotlivé ústavy, případně si student/ka volí téma samostatně dle svého zájmu (a za podmínek dodržení obecných ustanovení). Student si může zvolit téma výzkumu ve spolupráci se školitelem sám, pokud téma i osobu školitele dodatečně schválí ředitel/ka ústavu, a to nejpozději před podáním přihlášky do soutěže. Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci  ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena.