Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Prof. Miloš Velemínský získal další významné ocenění

Prof. Miloš Velemínský získal další významné ocenění

Novinka (19.5.2015)

Prof. Miloš Velemínský získal další významné ocenění

Vedoucí katedry klinických a preklinických oborů ZSF JU, bývalý děkan fakulty, získal Cenu města Třeboně

Za celoživotní dílo a přínos v oblasti pediatrie, za lidskost a angažovanost v sociální oblasti ocenila Třeboň prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., dr. h. c., který v tomto městě žije a pracuje. Schválila to rada města, slavnostní předání se uskutečnilo v pondělí 18. května ve velké zasedací místnosti radnice před zahájením jednání zastupitelstva.

„Profesora Velemínského můžeme doslova označit za průkopníka neonatologické péče v širokém regionu,“ píše se v odůvodnění, jehož plné znění je na webových stránkách města a odkaz na celý text je součástí této zprávy. Z dlouhého profesního životopisu vyjímáme:

„Jeho zásluhou byla vytvořena v sedmdesátých letech minulého století první jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence na jihu Čech. V roce 1984 založil v Českých Budějovicích první samostatné novorozenecké oddělení v České republice.

V roce 1991 začal spolupracovat s nově vzniklou Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, kde rovněž rozšířil své vědecké aktivity. V letech 1998–2004 působil jako proděkan pro vědu a výzkum, následně se stal děkanem fakulty. Nyní působí jako vedoucí katedry klinických a preklinických oborů ZSF JU. Dlouhá léta provozuje pediatrickou praxi v Třeboni.

Miloš Velemínský je zakladatelem a ředitelem společnosti Lékařská služba první pomoci se sídlem v Třeboni. Mimo další aktivity byl zastupitelem města Třeboně, působil například v dozorčích radách Lázní Aurora s.r.o., Bertiných lázních Třeboň s.r.o., společnosti Třeboňské lesy a rybníky. 

Na svém kontě má i mnohá ocenění. Nejenom excelentní odbornost, komplexní pojetí, ale také nadšení, vytrvalost, hluboce lidský přístup – to jsou vlastnosti, které stojí za dlouhou a úspěšnou kariérou prof. MUDr. Miloše Velemínského. Přes značné pracovní vytížení si našel čas i na své koníčky – například na chovatelství a mysliveckou kynologii.

Miloš Velemínský je autorem mnoha odborných článků, několika knih a publikací, řešitelem vědeckých projektů. Je mezinárodně uznávaným lékařem. Navždy zůstane významným tvůrcem české sociální pediatrie. Je osobností města Třeboň, jíž si cení generace rodičů a dětí, které navštěvují jeho ordinaci. Vždy najdou otevřené dveře a vlídného a laskavého lékaře.“