Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Projekt Hrou proti AIDS byl pro studenty ZSF JU cennou zkušeností

Projekt Hrou proti AIDS byl pro studenty ZSF JU cennou zkušeností

Plánovaná akce (23.2.2015 - 5.3.2015)

Projekt Hrou proti AIDS byl pro studenty ZSF JU cennou zkušeností

V přednáškovém sále A se vystřídali žáci a studenti ze základních a středních škol v Českých Budějovicích

Stovky žáků a studentů ze sedmi základních a středních škol z Českých Budějovic proškolili v uplynulých dvou týdnech studenti 3. ročníku oboru Ochrana veřejného zdraví ZSF JU. V rámci poradenských praxí naplnili projekt ‚,Hrou proti AIDS“, který už funguje od roku 1999, takže je nejdéle trvajícím projektem v oblasti prevence HIV a AIDS v České republice. Instruktáž a odborné zaškolení studentů zabezpečili odborníci ze Státního zdravotního ústavu v Praze, kteří už považují ZSF JU za svého významného partnera. Oceňují, že jim fakulta opět poskytla zázemí v přednáškovém sále A budovy Vltava. V minulých dnech tam docházeli žáci a studenti z různých škol, například gymnázií, odborných škol obchodní, stavební a cestovního ruchu, ale také ze základních škol Matice školská a Kubatova. Zájem škol byl vysoký – letos trval projekt na ZSF JU dokonce o týden déle než loni.

Nejprve se studenti ZSF JU naučili, jak toto téma zprostředkovat poutavě i zábavně. Vystřídali se na pěti stanovištích, která téma osvětlila z různého úhlu tak, aby ho žáci pochopili komplexně: postupně totiž procházeli stanoviště nazvaná Cesty přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS. 

Poté, co se studenti ZSF JU pod odborným dohledem naučili, jaké informace zde mají předat, si své moderátorské schopnosti vyzkoušeli přímo před žáky a studenty. Využili přitom interaktivní formu hry a také efekt vrstevnické blízkosti. „Je znát, že vaši studenti už jsou vyzrálí, a přitom se stále ještě dovedou dobře  vcítit do uvažování dětí ze školy. Náš projekt je určený pro děti a mladé lidi od 14 do 17 let, tedy z osmé a deváté třídy základních škol a prvních ročníků středních škol. Je to tedy i cenná zkušenost, jak komunikovat s žáky v pubertě,“ shrnul organizátor Jiří Stupka.

Ověřily si to studentky třetího ročníku oboru Ochrana veřejného zdraví Michaela Lojková a Radka Brůžková, které si díky projektu také ucelily informace na dané téma. „Je to dobrá prevence proti HIV i ostatním pohlavně přenosným chorobám, tento způsob vyučování nás baví víc, než kdybychom si stouply ve škole před tabuli,“ shodly se. Překvapilo je, že jich se žáci celkem beze studu ptali na vše, co je zajímalo. „Tím, že jsme téměř vrstevníci, od nás přijímají tyto informace lépe a jsou otevřenější,“ zhodnotily.

Státní zdravotní ústav v Praze je ochoten pomůcky, které při tomto projektu používá, i průběžně zapůjčit, pokud by studenti ZSF JU chtěli navštívit další základní a střední školy. Prevence tohoto druhu je totiž mimořádně důležitá. Aktuální čísla jsou výmluvná: jen za rok 2014 se nově nakazilo virem HIV 232 lidí, takže celkový počet nemocných v ČR už přesáhl 2350. Z tohoto počtu bylo 162 homosexuálně orientovaných mužů a 6 homosexuálně orientovaných intravenózních uživatelů drog. Dále se nakazilo 9 heterosexuálně orientovaných uživatelů drog (4 muži a 5 žen). Pohlavním stykem se nakazilo 27 heterosexuálně orientovaných mužů a 17 heterosexuálně orientovaných žen, u 10 heterosexuálně orientovaných nebyl zjištěn způsob přenosu. Jeden případ je přenos z HIV pozitivní matky na narozené dítě.

Přiložené obrázky