Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Rektor Jihočeské univerzity udělil čestný doktorát americkému právníkovi a psychologovi Marku Smallovi

Rektor Jihočeské univerzity udělil čestný doktorát americkému právníkovi a psychologovi Marku Smallovi

Plánovaná akce (13.6.2019)

Rektor Jihočeské univerzity udělil čestný doktorát americkému právníkovi a psychologovi Marku Smallovi

Na slavnostním zasedání Vědecké rady JU v obřadní síni českobudějovické radnice získal čestný doktorát prof. Mark Anthony Small, J.D., Ph.D.

 

Prof. Mark A. Small působil jako profesor od roku 1990 na Southern Illinois University, dále na University of South Carolina jako ředitel institutu pro rodiny ve společnosti (Institute for Families in Society) a od roku 1999 pracuje v Institutu pro rodinu a sousedské vztahy v Clemson University (Institute on Family and Neighborhood Life), jehož se stal v roce 2017 ředitelem.

Během svého vědeckého a pedagogického působení se stal autorem 11 monografií či kapitol v monografiích, dále 51 článků v odborných časopisech. Devatenáctkrát byl předsedou sekce na konferencích, absolvoval 31 mezinárodních přednášek jako ,,invited speaker", 62 přednášek na národních sympoziích v USA a 52krát se aktivně účastnil konferencí.

Prof. Mark Small je svým profesním zaměřením právník a psycholog - toto propojení a orientace na sociální vědy (zejména sociální práci) představuje multioborový rozsah vnímání společenských věd. Pro obory, které budují koordinovanou rehabilitaci založenou na ,,evidence based" přístupu se jedná o klíčové disciplíny, které rozšiřují sociální práci na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vědecký, pedagogický a zejména lidský přístup v průběhu posledních 17 let významně ovlivnil akademické pracovníky na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity - a to zejména v oblasti participace, zajištění a ochrany dětských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte či komunitní sociální práce. 

Spolupráce prof. Marka Smalla je klíčová a přinesla významné výsledky. Za zmínku stojí zejména tyto:

Zdravotně sociální fakulta se stala klíčovou institucí Child Watch International, v roce 2006 úspěšně akreditovala doktorský program s názvem ,,International Ph.D. Program in Family and Community Studies" a mezinárodní program s názvem Graduate Certificate in International Family and Community Studies v roce 2008. 

Prof. Mark Small se též zasloužil o výsledky v pedagogické a publikační činnosti v součinnosti se Zdravotně sociální fakultou. 

O dalších úspěšných výsledcích spolupráce a připravovaných projektech se dočtete na internetových stránkách Zdravotně sociální fakulty.

Když se prof. Small dozvěděl o tom, že dostane čestný doktorát, velmi ho to překvapilo. Jeho první reakce byla, že si to nezaslouží. „Cítím se velmi poctěný, je to pro mě obrovská radost. Jsem hrdý a vděčný – zvláště když mě navrhli lidé z fakulty, kterou znám již dvacet let. Během tohoto období jsem byl v Českých Budějovicích asi dvaadvacetkrát, často se studenty nebo s kolegy zaměřenými na sociální oblast. Sledoval jsem, jak zde postupují změny právě v tomto oboru. Je pro nás velmi inspirativní, že Česká republika se v tomto směru velmi snaží. Například hodně se můžeme naučit z toho, jak komplexně funguje centrum pro handicapované Arpida, které jsem už ukázal mnoha našim studentům,“ uvedl. Do jižních Čech přijel nyní s manželkou, a to pouze na čtyři dny – podívali se do Českého Krumlova i do Prahy. Ve středu byli hosty koncertu Pěveckého sboru ZSF JU, který jim během večera věnoval jednu z písní v angličtině. Pro prof. Smalla jsou cesty za kolegy na ZSF JU zároveň cestami za přáteli, protože za dvacet let už našli společnou řeč a rozumí si ve svých názorech na sociální tematiku. „Díky tomu je pro nás snazší vytvářet mezinárodní projekty – plánů, jak dál spolupracovat, máme stále dost,“ dodal.

K samotné ceremonii:

Po slavnostním nástupu představitelů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl přečten návrh na jmenování Marka Anthony Smalla, J.D., Ph.D. doktorem honoris causa. Dle patřičných opatření nic nebránilo samotné ceremonii. Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula udělil prof. Marku A. Smallovi čestný doktorát. Ten pak všechny přítomné potěšil svým poutavým proslovem. 

Následovalo hudební vystoupení českobudějovického vokálního souboru Dyškanti pod vedením doc. Martina Horyny, Ph.D. z naší Pedagogické fakulty. Hudební vystoupení zakončilo celou ceremonii za nadšených ovací a potlesku.

Ptali jsme se: 

Jak se cítíte po obdržení čestného titulu?

prof. Mark Small: ,,Jsem šťastný, nadšený a velmi poctěný. Je to pro mne velká čest."

Jak se Vám líbila ceremonie včetně historické hudby a její průběh? 

prof. Mark Small: ,,Krása České republiky spočívá v tom, že oproti Americe má takovou historii, tradice a rituály. Bylo pro mne mimořádným zážitkem být toho součástí."

V historii Jihočeské univerzity je to 34. čestný doktorát, a to druhý na návrh Zdravotně sociální fakulty. V roce 2006 ho získal lékař prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., z Trnavské univerzity ve slovenské Trnavě.