Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > RoadShow pokračují, šest zástupců ZSF JU míří do středních škol nejen v jižních Čechách

RoadShow pokračují, šest zástupců ZSF JU míří do středních škol nejen v jižních Čechách

Novinka (2.12.2016)

RoadShow pokračují, šest zástupců ZSF JU míří do středních škol nejen v jižních Čechách

Den otevřených dveří, kde zájemci získají podrobné informace a mohou se setkat s vyučujícími i studenty, se koná 13. ledna 2017

Série RoadShow, což je netradiční způsob představování studijních oborů Zdravotně sociální fakulty JU, pokračuje i v tomto akademickém roce. Tři dvojice lektorů navštěvují střední školy nejen v Jihočeském kraji, ale i v dalších částech ČR, kde je šance oslovit budoucí uchazeče o studium na ZSF JU. Vždy jim představí výhody studia v Českých Budějovicích, začlení naši fakultu do kontextu Jihočeské univerzity a vysvětlí podstatu oborů, které lze u nás studovat. Velký důraz kladou na široké možnosti uplatnění absolventů ZSF JU a na praktické informace týkající se přijímacích zkoušek. Vše se děje neformálně a v přátelském duchu, aby se středoškoláci neostýchali zeptat se na cokoli, co je zajímá a co by mohlo rozhodnout o jejich dalším směřování.

Takto už lektoři navštívili gymnázia a střední školy zejména zdravotnického zaměření v Trhových Svinech, Vimperku, Třeboni, Jindřichově Hradci, Táboře a Písku, v prosinci a lednu mají v plánu zajet do Jindřichova Hradce a představit naši fakultu na českobudějovických gymnáziích, další termíny jsou v jednání i v ostatních školách. Ve středu 30. listopadu například Mgr. Jana Maňhalová s Mgr. Davidem Kimmerem prezentovali nabídku ZSF JU na Střední zdravotnické škole v Písku, na kterou naši zástupci s tímto programem zajíždějí každoročně už od roku 2012, kdy se forma RoadShow zrodila jako součást rektorátního projektu scienceZOOM. Písecká SZŠ byla tehdy první ze série těchto akcí, čímž také začala výborná spolupráce se zdejší výchovnou poradkyní Mgr. Markétou Krajcovou. Letos byla umocněná ještě tím, že naši fakultu zastupovala při RoadShow Mgr. Jana Maňhalová, jež je absolventkou právě této školy. Mimo jiné tam promluvila i o nově vzniklém Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester, jehož je prezidentkou. Připomněla rovněž nedávné absolutní vítězství studentek ZSF JU v soutěži Jihočeská sestřička, které je dalším důležitým argumentem, proč má smysl studovat právě naši fakultu.

Den otevřených dveří, kde zájemci získají podrobné informace a mohou si udělat vlastní obrázek o prostředí fakulty, setkat se s vyučujícími i studenty, se koná 13. ledna 2017. Zástupci ZSF JU také upozornili, že na webových stránkách fakulty lze najít testy z přijímacích zkoušek minulých let a elektronickou přihlášku ke studiu. Všechny potřebné informace stihli podat tak, aby se včetně zábavných soutěží vešly přesně do jedné vyučovací hodiny, takže do posledních slov už vstoupilo školní zvonění. „Pro prezentaci fakulty jste zvolili zajímavou a působivou formu, která je účelná a natolik podrobná, aby se žáci dozvěděli všechno, co potřebují,“ shrnula ředitelka školy PhDr. Helena Šatrová.

Přiložené obrázky