Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Výzkum se zabývá odlišným chováním zdravotníků vybraných skupin

Výzkum se zabývá odlišným chováním zdravotníků vybraných skupin

Novinka (25.11.2014)

Výzkum se zabývá odlišným chováním zdravotníků vybraných skupin

Rozhovor s vítězkou soutěže SVOČ na ZSF JU Bc. Kateřinou Tichou

Druhý ročník soutěže Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) na ZSF JU vyhrála Bc. Kateřina Tichá, zástupkyně katedry ošetřovatelství a porodní asistence ZSF JU, která do soutěže přihlásila práci o odlišném chování zdravotníků vybraných skupin. Její školitelkou byla Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Komisi mimo jiné zaujala neprobádanost a stoupající aktuálnost zkoumaného tématu. 

Rozhovor s vítězkou:

Třiadvacetiletá Kateřina Tichá vystudovala na ZSF JU bakalářský obor Všeobecná sestra a plynule navázala na program magisterský v chirurgickém modulu. V roce 2015 již bude skládat státní závěrečnou zkoušku a chce pokračovat ve studiu Ph.D. Pochází z Chrudimi v Pardubickém kraji.

1. Proč jste si zvolila právě takové téma? Jak souvisí s oborem, který studujete?

Toto téma jsem si zvolila právě proto, že je dle mého názoru nutné poukazovat také na problematiku sester a ostatních zdravotníků. Jejich náplň práce je náročná, plní poslání a jsem šťastná, že to je i můj život. Ale často se zapomíná, že i zdravotníci jsou jen lidé a potřebují péči. Potřebují duševní hygienu, odpočinek a nové síly, aby mohli být nápomocni pro ty, kdo to potřebují v době zdraví i nemoci. Transkulturní péče je aktuální téma, ale jak jsem se již vyjádřila na konferenci, vše je zaměřeno pouze na pacienty. Ale máme mezi sebou i zdravotníky, kteří patří k menšinové společnosti. A ti jsou předmětem mého výzkumu.

2. Kolika lidí jste se dotazovala a jakou formou? Kde jste sbírala podklady?

Do výzkumného šetření jsem zapojila 16 respondentů patřících k menšinové společnosti. Stanovila jsem náhodným výběrem 4 skupiny minorit a v každé z nich jsem měla jednoho prostředníka, který byl prvním vzorkem, a dále jsem postupovala technikou snow ball, kdy se mi respondenti "nabalovali" a dávali mi na sebe kontakty a doporučení. Podklady bylo těžké sehnat, jelikož se minimum publikací, výzkumů a studií zabývá přesně tímto problémem.

3. Bylo těžké získat si jejich důvěru?

Respondenti spolupracovali velmi ochotně, jelikož i oni ocenili, že se někdo zabývá touto problematikou. Malé problémy se vyskytovaly u respondentek vyznávajících určité náboženství. S nimi byl těžší kontakt i samotný rozhovor. Ale povedlo se a myslím, že to obohatilo jak mě, tak i dotazované.

4. Co Vás nejvíc překvapilo?

Překvapilo mě, kolik zdravotníků patřících k minoritní společnosti reálně v praxi pracuje. Na samotném začátku při nápadu na realizaci tohoto výzkumu jsem ani v nejmenším neodhadovala, že se mi povede získat takovou skupinu respondentů, se kterými zahájíme výzkumné šetření, kterým se budu v budoucnu určitě dále zabývat.

5. Potěšilo Vás něco - případně jaké bylo Vaše nejhorší zjištění?

Potěšila mě ochota respondentů. A získané výsledky. Je třeba na ně poukázat a já jsem ráda, že se mi povedla prvotní pilotní studie, která může stát na začátku celého výzkumu samotného. A nejhorším zjištěním pro mě bylo to, že velké fakultní nemocnice nemají zájem o výzkum. Alespoň ne o tento typ výzkumu, který se dotýká etiky, lidských práv, i filozofie a dalších oblastí. Myslím, že výsledky jsou pro rozvoj celého zdravotnictví, ale pilotní studii jsem byla nucena realizovat a zakládat na osobních kontaktech, nikoli za pomoci nemocnic a zdravotnických institutů.  A také samotné výsledky výzkumného šetření pro mě byly překvapivé. Některé mile, některé bohužel nemile, až děsivé.

6. Proč jste se přihlásila do soutěže SVOČ? Je to poprvé? Považujete tuto soutěž za užitečnou, doporučíte ji spolužákům?

V soutěži SVOČ jsem byla poprvé. Návrh na přihlášení podala má vedoucí, která je mi velkou podporou a rádcem. Vede mě správným směrem. Přihlásila jsem se hlavně tedy proto, že na výzkumném šetření pracuji již několik měsíců a stojí mě to velké úsilí jak časové, finanční, tak fyzické i psychické. Výsledky pilotní studie jsou velmi zajímavé a chtěla bych dále pokračovat ve výzkumu a chtěla jsem touto formou poukázat na exkluzivitu tématu.

7. Jak budete ve výzkumu pokračovat?

Výzkum budu rozšiřovat o mínění a postoje k problematice s managementem nemocnic, dále s pacienty samotnými, o které se starají sestry patřící k menšinové společnosti, a skupinu respondentů budou tvořit také lékaři.

Přiložené obrázky