Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Je možné manipulovat s pacienty bezpečněji?

Je možné manipulovat s pacienty bezpečněji?

Novinka (26.9.2013)

Je možné manipulovat s pacienty bezpečněji?

V českobudějovické nemocnici se konalo školení na téma Handling and moving

Školení na téma Je možné manipulovat s pacienty bezpečněji? absolvovali 19. září v českobudějovické nemocnici členové katedry ošetřovatelství a porodní asistence ZSF JU a zaměstnanci nemocnice. Lektorkou byla Lorraine Demott, která je klinickou specialistkou na problematiku mobilizace-manipulace a polohování pacientů (handling and moving) a pracuje jako klinický kouč pro LINET Group. Této problematice se věnuje více než dvacet let a školí zaměstnance všech zařízení, kde dochází k manipulaci s pacienty či klienty.

Přestože se může zdát, že jde o velmi základní a prostou činnost, kterou vzdělávání zdravotníků začíná, je to velmi důležité téma. Správné provedení jednotlivých kroků při  manipulaci s pacienty totiž významně zkvalitňuje péči a také ovlivňuje spokojenost pacientů. Dalším neméně důležitým důvodem je ochrana zdraví těch, kteří péči poskytují. 

Průběh a přínos školení upřesnila odborná asistentka katedry ošetřovatelství a porodní asistence PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.:

Po krátkém představení a zdůvodnění důležitosti správných technik pro manipulaci a polohování pacientů lektorka názorně předvedla a odůvodnila podstatu těchto postupů z pohledu spokojenosti pacienta, zajištění bezpečnosti jak samotného pacienta, tak poskytovatelů péče. Z projevu vyplynuly zásady moderního ošetřovatelství, a to především holistický přístup, péče zaměřená na pacienta, rozvoj jeho soběstačnosti, kritické myšlení, etický – důstojný přístup a ochrana zdraví. To vše jako ošetřovatelství založené na důkazech s výsledkem dobré praxe. Takový způsob péče je možné hodnotit jako profesionální. Účastníci byli obohaceni o nový pohled na část jejich každodenní činnosti, která se pod vlivem nových informací a zkušeností může zkvalitnit ve prospěch obou stran.

Které z poznatků byly na školení nejpřínosnější?

Vše, co se týkalo šetrného zacházení, které zabraňuje poškození pacienta. K tomu je zapotřebí řada pomůcek – od polohovatelných lůžek přes širokou škálu madel a skluzných podložek až po získání dovedností tréninkem, jak je možné manipulovat a polohovat i nehybné pacienty a pacienty v bezvědomí s minimální zátěží pro poskytovatele péče ve smyslu prevence poškození jejich páteře a zad.

Jaké ohlasy jste zaznamenala?

Většina účastníků by ráda zapojila tento postup do své práce okamžitě, protože si uvědomuje, jak je důležité odstranění nepříjemných pocitů pacientů, které často vrcholí strachem při jejich manipulaci. Velmi podstatná je také možnost snadno pacienty polohovat a přemisťovat bez fyzické zátěže. Ze zkušeností lektorky je zřejmé, že k začlenění do běžné každodenní péče poskytovatelů péče je třeba dlouhodobější proces změny od legislativy přes zájem o podnikovou kulturu včetně přesvědčení jednotlivců o účincích nového přístupu k problematice. Je tedy na účastnících školení, jak získané znalosti a zkušenost uchopí a uplatní v praxi. Při zpětné vazbě všichni zúčastnění ohodnotili přínos praktických cvičení na 100 procent a z 58 procent předpokládají, že mohou uplatnit takto nabyté zkušenosti ve své každodenní praxi.

 

Přiložené obrázky