Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Studentky z Lince navštívily Domino a Tyflokabinet

Studentky z Lince navštívily Domino a Tyflokabinet

Novinka (16.8.2013)

Studentky z Lince navštívily Domino a Tyflokabinet

Exkurze rakouských studentek po klinických pracovištích ZSF JU.

Zkušenosti, jak pracovat s handicapovanými lidmi a co nejvíc jim ulehčit jejich úděl i smysluplně naplnit volný čas, sbíraly na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity dvě rakouské studentky. Po prázdninách nastoupí do třetího ročníku Fachhochschule für soziale Arbeit na University of Applied Sciences v Linci. Budou bohatší o informace, co všechno je možné dokázat jak s lidmi s duševním onemocněním, tak se zrakově postiženými.

Celodenní program pro ně zajistila katedra sociální práce ZSF JU. Nejdřív jim zorganizovala exkurzi v centru Domino Městské charity České Budějovice a pak v Tyflokabinetu zaměřeném na služby pro nevidomé a slabozraké. Oběma místy, která patří ke klinickým pracovištím ZSF JU, je provedla Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.

Vedoucí Domina Mgr. Kateřina Kosová upřesnila, že smyslem tohoto centra jsou služby následné péče pro lidi s chronickým duševním onemocněním starší 18 let, jimž Domino nabízí prostor k setkávání. Rakušanky zaujalo široké spektrum činností, kterým se tam klienti věnují. Dokonce je nabídka výtvarné dílny, která zahrnuje textilní, keramické a další výrobky, zaujala natolik, že si koupily několik dárků. „Jsem překvapená, kolik různorodých činností tady s lidmi dělají. Nepočítala jsem s tím, že bude spektrum tak pestré,“ řekla po návštěvě Manuela Brandl. Její kolegyně Claudia Hagauer ocenila atmosféru v Dominu, která jí připadala velmi uklidňující a povzbudivá. Pro obě rakouské studentky to byla první zkušenost s exkurzí do takto specializovaného pracoviště. Podobná zařízení budou během následujícího akademického roku navštěvovat i v Rakousku.

Druhým klinickým pracovištěm ZSF JU, kam se vypravily, byl Tyflokabinet. Ředitel ing. Jan Steringa je seznámil se sociálními službami této obecně prospěšné společnosti a nechal je nahlédnout do světa lidí se zrakovými problémy. Ukázal jim různé kompenzační pomůcky, jako jsou lupy či speciální počítače, předvedl hmatové knihy a různé drobné pomůcky pro praktický život. Za pomoci svého syna coby „pokusného králíčka“ jim ukázal například to, jak mohou lidé s tímto handicapem využívat svůj volný čas a věnovat se i těžko představitelným činnostem, jako je třeba střelba na cíl. Při návštěvě dovolil studentkám si leccos vyzkoušet, třeba diagnostiku zrakových vad či funkci řady pomůcek.

Rakouské studentky byly nadšené, vstřícné přijetí a ochota zodpovědět všechny jejich otázky potřebné k dalšímu studiu sociálních témat překonala na obou místech jejich očekávání. Návštěva v Českých Budějovicích byla jejich první mezinárodní zkušeností v oblasti sociální práce. Ocenily i to, že jak Domino, tak Tyflokabinet jsou umístěné v běžné zástavbě a nejsou oddělené od běžného života. „Považuji za skvělé, že tady studenti ZSF mohou absolvovat svoji praxi. Je to příležitost opravdu proniknout do světa postižených lidí, vcítit se do jejich role a vnímat svět jejich pohledem. Běžně si to člověk vůbec nemá šanci představit,“ shrnula Manuela.

Přiložené obrázky