Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Studentky zkoumají neprobádaná témata týkající se cizinců v českém zdravotnictví

Studentky zkoumají neprobádaná témata týkající se cizinců v českém zdravotnictví

Novinka (13.7.2015)

Studentky zkoumají neprobádaná témata týkající se cizinců v českém zdravotnictví

V celostátním finále soutěže SVOČ v Pardubicích reprezentovaly ZSF JU Kateřina Tichá a Kristýna Toumová

V celostátním finále soutěže SVOČ úspěšně zastupovaly Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity studentky 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ošetřovatelství Kateřina Tichá a Kristýna Toumová. „Z našeho působení v Pardubicích na SVOČ máme obě dobrý pocit. Byla to pro nás další zkušenost s aktivní účastí a s prezentováním výsledků výzkumné činnosti. Naše témata jsou exkluzivní a měla by se dále publikovat a zkoumat,“ shrnuly dívky, jejichž vystoupení ocenil bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., který poslal na ZSF JU pochvalný dopis.

Kateřina Tichá se svým výzkumným šetřením na téma Odlišné chování zdravotníků vybraných skupin vyhrála fakultní kolo SVOČ. Poté svou pilotní studii rozšířila: v druhé fázi tvořili respondenty lékaři, pacienti a hlavní sestra nemocnice, kteří hovořili o dané problematice z vlastní zkušenosti. „Výzkumná práce se tedy za několik měsíců posunula velmi kupředu, a proto bylo pěkné prezentovat vývoj výzkumu. Téma mě zajímá, nacházím stále nové a nové nápady pro další rozpracování. Moje snažení by mělo být námětem pro zamyšlení, že toto téma je exkluzivní, ale bohužel velice málo prozkoumané. Mám zájem starat se nejen o blaho pacientů, ale také o blaho nás sester,“ poznamenala Kateřina Tichá. Těší a motivuje ji také to, že o problematiku mají zájem nejen samotní respondenti, ale i další lidé. Výzkum bude publikovat v odborném periodiku a ráda zamíří i na odborné konference.

Kristýna Toumová mluvila v Pardubicích na téma Pohled arabských pacientů na české zdravotnictví. „Téma je mi velmi blízké, protože sama mám tatínka pocházejícího z arabské země,“ vysvětlila. Proto se rozhodla zjistit, jak lidé jako on vnímají naše zdravotnictví a zdravotníky. Respondentů bylo 15, všichni pocházeli z některé arabské země a setkali se s českým zdravotnictvím. Studentka v tématu nadále pokračuje, nyní už své výzkumné šetření rozšířila na 17 respondentů z arabských zemí a také na 10 všeobecných sester, které během své praxe ošetřovaly pacienty z arabských zemí. „Snažila jsem se tedy zmapovat, jaké problémy vidí v ošetřování jak respondenti samotní, tak personál, který jim tuto péči poskytuje,“ upřesnila. Zajímalo ji, jaký je přístup zdravotníků k těmto pacientům. Srovnávala rovněž péči v českém a arabském zdravotnictví tak, jak ji vidí arabští pacienti. „Výsledky byly velice zajímavé a myslím, že v současné situaci, kdy se u nás počet arabských pacientů nadále zvyšuje, mohou být velkým přínosem pro zkvalitnění ošetřovatelské péče,“ uvedla Kristýna Toumová, která se multikulturním ošetřovatelstvím zabývá už od bakalářské práce a bude se mu věnovat i ve své diplomové práci.

Přiložené obrázky