Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Nejvyšší čas na SVOČ: poslední termín k odevzdání přihlášek je 16. únor

Nejvyšší čas na SVOČ: poslední termín k odevzdání přihlášek je 16. únor

Plánovaná akce (3.5.2017)

Nejvyšší čas na SVOČ: poslední termín k odevzdání přihlášek je 16. únor

Studentská vědecká odborná činnost změnila termín, letošní 5. ročník se koná už v květnu

Studenti se mohou zapojit do pátého ročníku soutěže Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ), který vyhlásila děkanka ZSF JU začátkem letošního ledna – oproti minulým ročníkům se totiž SVOČ uskuteční již letos na jaře. Dosavadní podzimní termíny studentům příliš nevyhovovaly, proto bylo rozhodnuto o změně: ústní obhajoby přihlášených prací se budou konat ve středu 3. května 2017. 

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je ústní obhajoba před příslušnou komisí v souladu s pravidly soutěže – odkaz na jejich přesné znění je v závěru této zprávy. Přihlášky je nutno odevzdat do 16. února 2017, elektronická přihláška je dostupná na webových stránkách ZSF JU v sekci Věda a výzkum, kde jsou také další podrobnosti o soutěži. Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích a rovněž v elektronické verzi do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 12. dubna 2017.

Soutěž je určena pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce. Fakulta jim prostřednictvím SVOČ umožňuje zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů ZSF JU a prezentovat své výsledky. Soutěž má i zajímavou finanční motivaci: vítěz získá 15 000 Kč, druhý v pořadí 10 000 Kč a 3. místo je ohodnoceno částkou 5 000 korun. Studenti SVOČ mohou zapsat jako volitelný předmět, který je za 5 kreditů. Zapsán jim bude poté, co odevzdají práci. Zkratka předmětu je USV/SSVOČ – do indexu ho zapíše doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum.

Odborná práce musí být původní, vypracovaná samostatně autorem (či týmem autorů). Téma, které je vhodné pro zpracování, si student/ka vybere dle svého zájmu (a za podmínek dodržení obecných ustanovení). Student/ka si zvolí téma výzkumu ve spolupráci se školitelem, následně téma i osobu školitele schvaluje ředitel/ka ústavu, a to nejpozději před podáním přihlášky do soutěže. Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci  ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena.