Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Ohlédnutí za prvním ročníkem SVOČ na Zdravotně sociální fakultě JU

Ohlédnutí za prvním ročníkem SVOČ na Zdravotně sociální fakultě JU

Novinka (16.12.2013)

Ohlédnutí za prvním ročníkem SVOČ na Zdravotně sociální fakultě JU

V soutěži ve Studentské vědecké a odborné činnosti se nejvíc líbila práce o stravování dětí

S prací na téma Kvalita stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Budkov a jídelně Dětského domova Budkov vyhrála Bc. Dagmar Veverková z katedry veřejného a sociálního zdravotnictví soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti, jejíž první ročník se konal na ZSF JU 27. listopadu. Pod vedením RNDr. Jany Krejsové zkoumala Dagmar Veverková letos v září v obou stravovacích zařízeních stravování dětí jak z odborného pohledu, tak i podle názorů dětí. Na základě její práce a kvalitní komunikace s vedením obou organizací došlo k vylepšení vybavení kuchyně ve školní jídelně ZŠ a MŠ Budkov.

Druhé místo obsadila Mgr. Jana Maňhalová z katedry ošetřovatelství a porodní asistence, která pod vedením PhDr. Marie Trešlové, Ph.D., zpracovávala téma Hodnota a postoj ošetřovatelství pro veřejnost. Na třetím místě skončila Bc. Lenka Lidová  z katedry sociální práce s prací na téma Sociální situace romských komunit v kontextu genderových rolí, jejíž školitelkou byla PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

Soutěže se zúčastnilo celkem 12 studentů ZSF JU, nejúspěšnější získali finanční odměny ve výši deset až třicet tisíc korun. Pro fakultu je to vítaná příležitost k oslovení tvůrčích typů studentů, kteří měli a mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost.  „Chceme je motivovat k dalšímu působení v této oblasti," uvedla Mgr. Petra Honnerová z Kanceláře pro vědu a výzkum ZSF JU. SVOČ poskytuje studentům možnost vyzkoušet si obhajobu své práce před komisí a veřejností. Nabyté zkušenosti jsou pak studentům velkým přínosem také pro obhajoby svých bakalářských a magisterských prací. Průběh konference je možné sledovat i na webu ZSF JU.