Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Soutěž SVOČ hodnotila pět projektů a prací studentů

Soutěž SVOČ hodnotila pět projektů a prací studentů

Plánovaná akce (20.11.2014)

Soutěž SVOČ hodnotila pět projektů a prací studentů

Vítězkou se stala Bc. Kateřina Tichá, 2. místo získala Šárka Selingerová a jako třetí se umístila Bc. Denisa Kroupová

Obhajoby pěti prací přihlášených do druhého ročníku konference Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) na ZSF JU byly ve čtvrtek 20. listopadu velmi inspirativním setkáním, které otevřelo zajímavá a důležitá témata. O ceny se letos ucházelo pět studentek bakalářského i navazujícího magisterského studia, které předstoupily před komisi a prezentovaly svá zjištění. Postupně zazněly příspěvky o životě romských žen, o příjmu soli u vybraných skupin obyvatelstva, o začlenění sester patřících k menšinové společnosti do praxe, o pohledu studentů na praktickou výuku na psychiatrickém oddělení a o manipulaci s prádlem v českokrumlovské nemocnici.

Některá témata vzbudila i širší diskusi v publiku, které tvořili nejen školitelé soutěžících, ale i další studenti. Pro ně je tato soutěž motivací jednak proto, že si mohou vyzkoušet obhajoby své tvůrčí práce, což se jim pak bude hodit v dalším studiu, a také proto, že výhry jsou hodnotné: za 1. místo 30 000 Kč, za 2. místo 20 000 Kč a za 3. místo 10 000 Kč.

Vítězství nakonec pětičlenná komise přisoudila Bc. Kateřině Tiché, zástupkyni katedry ošetřovatelství a porodní asistence ZSF JU, která do soutěže přihlásila práci o odlišném chování zdravotníků vybraných skupin. Její školitelkou byla Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Komisi mimo jiné zaujala neprobádanost a stoupající aktuálnost zkoumaného tématu. Druhé místo získala Šárka Selingerová (katedra veřejného a sociálního zdravotnictví, školitelka RNDr. Jana Krejsová) za práci nazvanou Manipulace s prádlem v Nemocnici Český Krumlov, která má i významné praktické dopady. Jako třetí se umístila Bc. Denisa Kroupová (katedra sociální práce, školitelka PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.), která se zabývala životem romských žen zejména z hlediska jejich postavení v rodině, kde působí silně zakořeněný tradiční pohled na ženy a střetává se tak se současnou realitou.

Cílem SVOČ je podpořit výzkum, který přesahuje rámec běžných studijních povinností. "Všechny práce, které tu zazněly, stály za to. Je znát, že všichni tomu věnovali spoustu času a energie," shrnul proděkan pro vědu a výzkum ZSF JU doc. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D. Odborná komise vybírala na základě řady kritérií, a to jak po stránce formální, tedy kvalita prezentace, grafické zpracování či projev řečníka, tak z hlediska odborného: zejména propracovanost metodologie, sběr dat, výsledky a jejich interpretace. Vítězné téma doc. Bulava označil za netradiční a neprozkoumané, je však důležité ho otvírat, protože se s ním pravděpodobně budeme ve zdravotnictví setkávat stále ve větší míře.

                  

Přiložené obrázky