Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Úspěch v prestižním odborném časopise Reproductive BioMedicine Online

Úspěch v prestižním odborném časopise Reproductive BioMedicine Online

Novinka (14.5.2015)

Úspěch v prestižním odborném časopise Reproductive BioMedicine Online

Jak staré rodiče by si děti přály mít, kdyby si mohly vybrat?

Výsledky výzkumu z oblasti etiky asistované reprodukce, iniciovaného doc. Hanou Konečnou z katedry klinických a preklinických oborů ZSF JU, otiskl prestižní odborný časopis Reproductive BioMedicine Online (impact factor 2,98). Článek "How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for assisted reproduction technique access" autorů Jiřiny Kocourkové (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), Hany Konečné (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity), Borise Burcina (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) a Tomáše Kučery (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)  je v plném znění volně dostupný na webu, a to do 20. června. Pak už bude přístup k němu zpoplatněný.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak staré rodiče by si přály děti, kdyby si samy mohly vybrat. Dotazník obsahoval otázku "Kolik by sis přál/a, aby bylo tvé mamince/tatínkovi let, až tobě bude 20–25 let? Proč?" Odpovědělo na to téměř 1 500 českých dětí ve věku od 11 let až po studenty druhých ročníků vysokých škol (tedy děti a mladí lidé závislí na rodičích). Z výsledků vyplývá, že 90 % dětí by si přálo, aby věk matky při porodu byl méně než 30 let a věk otce méně než 35 let. 

 

 

 

Přiložené obrázky