Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Vyšla kniha o psychodiagnostice dospělých

Vyšla kniha o psychodiagnostice dospělých

Novinka (25.5.2013)

Vyšla kniha o psychodiagnostice dospělých

V nakladatelství Portál vyšla nedávno publikace nazvaná Psychodiagnostika dospělých, jejímž spoluautorem je Václav Šnorek z katedry psychologie a speciální pedagogiky ZSF JU. „Jedná se o významnou učebnici v dané oblasti – prakticky hlavní literární pramen v českém jazyce pro studenty psychologie a psychology připravující se na atestaci,“ uvedl Mgr. Šnorek.

Publikace komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první části uvádí stručný přehled hlavních metodologických požadavků, věnuje se etickým otázkám psychodiagnostické činnosti a pojednává též o psychologické diagnostice online. V dalším oddílu se věnuje klasifikaci metod, popisuje základní klinické přístupy. Následuje výčet a popis metod splňujících psychometrická kritéria: zde je zvláštní pozornost věnována testům inteligence a testům kognitivních funkcí a organického poškození CNS.

Podrobně jsou popsány významné testy, které se u nás začaly užívat nedávno a plně odrážejí současný stav psychologických poznatků. Kapitola o dotazníkových metodách je obohacena o novinky, které se objevily v uplynulých letech a s nimiž psychologové již pracují nebo v dohledné době pracovat budou. Knihu uzavírá pojednání o budoucnosti psychodiagnostické práce a o psaní psychologických nálezů.

Publikace je určena pro studenty, praktikující psychology i další odborníky, kteří přicházejí do kontaktu s výsledky psychodiagnostické činnosti či ji sami provádějí. Vychází s podporou Vědecké rady nakladatelství Portál. Jejími autory jsou prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., který pracuje v Psychologickém ústavu FF MU v Brně, odborný asistent klinické psychologie a vedoucí Psychologického ústavu FF MU v Brně PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., a Mgr. Václav Šnorek, který je odborným asistentem na katedře psychologie a speciální pedagogiky při Zdravotně sociální fakultě JU. Pracuje jako klinický psycholog v českobudějovické nemocnici a působí rovněž jako lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Institutu klinické psychologie. Podrobnosti na:
http://obchod.portal.cz/produkt/psychodiagnostika-dospelych

Přiložené obrázky