Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Vyšlo nové číslo časopisu Kontakt

Vyšlo nové číslo časopisu Kontakt

Novinka (26.5.2014)

Vyšlo nové číslo časopisu Kontakt

Časopis Zdravotně sociální fakulty JU vychází od roku 2014 ve spolupráci s renomovaným holandským nakladatelstvím Elsevier

 

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích vydala nové číslo odborného a vědeckého časopisu Kontakt, který v posledních letech procházel vývojem směřujícím k vyšší empirické i teoretické kvalitě, díky čemuž se významně zvyšuje hodnota uveřejněných článků. Potvrzením tohoto faktu je zahájení spolupráce s nakladatelstvím Elsevier, které od roku 2014 vydávání časopisu zajišťuje.

Časopis Kontakt vznikl roku 1999, vychází čtvrtletně, v české a od roku 2014 nově také v anglické verzi se stejným obsahem. Kontakt pod Elsevierem vychází v novém designu – má nový vzhled, větší formát, změnami prošla také obálka.

Kontakt se zabývá ošetřovatelstvím, zdravotně sociální problematikou, kvalitou života, právními otázkami ve zdravotnictví, filozofickou etikou, bioetikou, krizovým managementem a biomedicínou. Všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty. Recenzní řízení je oboustranně anonymní.

Česká verze Kontaktu je tištěná a je dostupná v plném rozsahu v online verzi časopisu. Anglická verze je uveřejňována společností Elsevier a je dostupná v databázi ScienceDirect. V současné době probíhá evaluace Kontaktu do databáze Scopus.

Časopis je v současné době členěn do čtyř sekcí, které propojují zdravotní a sociální obory. Jedná se o tyto oblasti: Ošetřovatelství; Biomedicína, bioetika a příbuzné obory; Sociální vědy a Právní a ekonomické obory v lékařských a sociálních vědách.

 

Link na časopis pod společností Elsevier: http://www.journals.elsevier.com/kontakt/

Link na první číslo Kontaktu v databázi ScienceDirect:http://www.sciencedirect.com/science/journal/12124117

 

Přiložené obrázky