Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Vznikly nové internetové jazykové kurzy zaměřené na práci ve zdravotnictví

Vznikly nové internetové jazykové kurzy zaměřené na práci ve zdravotnictví

Novinka (1.4.2015)

Vznikly nové internetové jazykové kurzy zaměřené na práci ve zdravotnictví

Oddělení jazyků a katedra ošetřovatelství a porodní asistence dokončily projekt Interkulturní zdravotnická komunikace v Evropě

Výukové materiály a testovací certifikační techniky (ECL) určené pro interkulturní profesní komunikaci zdravotnického personálu v němčině, češtině, slovenštině, bulharštině a maďarštině – takový je výsledek dvouletého mezinárodního projektu, který vznikl v rámci transferového programu Leonardo da Vinci podporovaného EU. Pod názvem IMED-KOMM-EU „Interkulturní zdravotnická komunikace v Evropě" ho nedávno ukončilo Oddělení jazyků ZSF JU ve spolupráci s katedrou ošetřovatelství a porodní asistence ZSF JU, českobudějovickou a prachatickou nemocnicí. Vytvořené internetové jazykové kurzy, které jsou zdarma přístupné na adrese www.imed-komm.eu, mohou využívat jak profesionálové, tak studující připravující se na práci ve zdravotnických profesích.

Podrobnosti o tomto ojedinělém projektu doplnila vedoucí Oddělení jazyků ZSF JU Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.

Proč tento projekt vlastně vznikl?

Prioritním cílem projektu bylo vytvoření jazykových internetových portálů zaměřených na nácvik zdravotnické komunikace, které v sobě zahrnují jak odbornou část, tak cvičení zaměřená na znalosti potřebné ke zvládnutí úspěšné komunikace mezi klienty (pacienty) a zdravotnickým personálem, popř. zdravotnickým personálem navzájem. Na základě předešlých zkušeností byla zvolena forma implementace kurzů „blended-learning“, tzn. kombinace e-learningu s tradiční kontaktní výukou.

Dá se říci, že projekt IMED-KOMM-EU je svým pojetím spíše ojedinělý. Nedostatek výukových materiálů vytvořených v rámci projektu byl ostatně důvodem, proč byl projekt Evropskou unií finančně podpořen a po dokončení velmi kladně ohodnocen s doporučením materiály do budoucna dále rozšířit. 

Čím je jedinečný?

Výsledky projektu nejsou pouhým výukovým materiálem, ale poskytují komplexní informace k dané problematice, včetně odkazů jako Podcast, Videocast nebo Wiki, takže jeho výsledky jsou prezentovány formou webových portálů s cvičeními koncipovanými jako kurz blended-learning.

Tvorbě výukových materiálů předcházely rozsáhlé rešerše, které se týkaly především zjišťování nároků kladených na profesní činnosti a komunikační kompetence zdravotnického personálu v jednotlivých zemích konsorcia, kde zdrojem informací byla především ustanovení týkající se příslušných kvalifikačních kritérií pro výkon zdravotnických profesí v jednotlivých zemích konsorcia a s tím souvisejících nároků na jazykové kompetence, kterými musí zahraniční personál disponovat, než začne v příslušné zemi pracovat. Zdrojem informací se staly i požadavky partnerů z praxe a institucí vzdělávajících budoucí zdravotnický personál, včetně vzdělávání cizinců.

S jakými zahraničními partnery jste spolupracovali?

Materiály projektu byly vytvořeny pod vedením Institutu pro interkulturní komunikaci, z. s. (IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V., Ansbach, Berlin, Jena, Erfurt), ve spolupráci s dalšími partnery: Lékařskou univerzitou Varna, Inštitútem jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s. r. o., v Nitře a Jazykovým centrem Univerzity Pécs. 

Jakou formou lze tyto kurzy využívat?

S kurzy je možné pracovat jako s celky, nebo lze zvolit jen jednotlivé okruhy podle profesního zaměření či oblasti zájmu. V případě kurzu vedeného pedagogem je na rozhodnutí vyučujícího, které části vybere pro kontaktní fázi výuky a které pro samostudium. Z tohoto důvodu je prezenční část zpracována ve formátu PDF, aby si z ní vyučující mohl vybrat partie podle aktuálních potřeb výuky ve skupině. Součástí studijních materiálů jsou též cvičení zaměřená na rozvoj interkulturních kompetencí, která se nacházejí ve speciálním modulu „Cvičení pro nácvik komunikace s pacientem“. Zde by měli studenti získat klíčové informace pro úspěšnou komunikaci s klienty včetně klientů z odlišného kulturního prostředí.

Znalost němčiny je pro naše studenty velkou výhodou, protože mnozí nacházejí dobrou práci v sousedním Rakousku a Německu. Jak na fakultě uplatňujete tyto materiály?

V současné době jsou německé výukové materiály využívány v rámci výuky odborné němčiny na ZSF v oboru Všeobecná sestra a začínají přispívat ke zlepšení cizojazyčných komunikačních kompetencí studentek a studentů, kteří je mohou při nejbližší příležitosti zúročit v rámci praxí vykonávaných ve zdravotnických zařízeních v německy mluvících oblastech.

Přiložené obrázky