Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Workshop na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí

Workshop na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí

Novinka (16.6.2015)

Workshop na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí

Závěrečná akce projektu scienceZOOM2 byla prakticky zaměřená

Na vědecko-výzkumnou činnost katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU byl zaměřený workshop Ochrana člověka za mimořádných událostí, který se konal 1. června v budově Vltava (Uran), J. Boreckého 27 jako poslední fakultní akce z projektu scienceZOOM2.

Přednášející – Mgr. Lenka Novotná, Ing. Aleš Kudlák, Ing. Ladislav Karda, Ing. Lenka Brehovská, Ph.D, Ing. Mgr. Marie Charvátová  – seznámili 15 účastníků, zájemců z řad akademických pracovníků ZSF JU a dalších odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí, s nejnovějšími informacemi a trendy z oblasti evakuace z pohledu činnosti Hasičského záchranného sboru kraje, evakuace z pohledu činnosti orgánů obcí, obcí s rozšířenou působností a právnických osob a podnikajících osob, z oblasti připravenosti domácností na řešení mimořádných událostí, připravenosti poskytovatelů sociálních služeb na řešení mimořádných událostí a s problematikou zvláštnosti chování obyvatelstva při evakuaci.  

Akci uzavřela živá diskuse nad přednesenými tématy. Účastníci velmi kladně hodnotili především praktické zaměření celého workshopu.

Přiložené obrázky