Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Zdravotně sociální fakulta JU hostila Freyberghovy dny

Zdravotně sociální fakulta JU hostila Freyberghovy dny

Plánovaná akce (15.5.2015)

Zdravotně sociální fakulta JU hostila Freyberghovy dny

Konal se druhý ročník konference na téma prenatální a perinatální psychologie a etiky

Po velkém ohlasu loňského prvního ročníku se v pátek 15. května na ZSF JU konal druhý ročník konference nazvané Freyberghovy dny. Účastníci zaplnili přednáškový sál A a vyslechli třináct přednášek, které provázela bohatá diskuse. Právě ta je pro tuto akci charakteristická, protože téma prenatální a perinatální psychologie a etiky je velmi inspirativní, v tomto mladém oboru je stále co objevovat.

"Je třeba o tomto tématu víc mluvit, proto jsem za tuto konferenci velmi vděčný. Je výborně zorganizovaná a mezi účastníky je mnoho uznávaných odborníků. Už loni jsem na ni měl výborné reakce také od zahraničních kolegů, příští rok tedy počítáme i s jejich účastí. Původně měla být tato konference putovní, ale paní děkanka statečně vyhlásila: On je náš. Velmi paní děkanku obdivuji, jak svoji práci zvládá, takže Freyberghovy dny zůstanou i nadále v Českých Budějovicích," shrnul prof. Peter G. Fedor-Freybergh, který proslul zavedením pojmu "prenatální dítě", jímž upozornil na těhotenství jako nenahraditelné období pro vývoj vztahu mezi matkou a dítětem i pro rozvoj dítěte.

Konference se konala pod záštitou prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., děkanky Zdravotně sociální fakulty JU, která akci zahájila spolu s rektorem Jihočeské univerzity prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc. Děkanka už prozradila termín příštího ročníku, a to 20. a 21. května. "Už loni se tu rozpoutala zajímavá diskuse, právě toho si velmi vážíme, že to není klasická, nýbrž diskusní konference. Jsem ráda, že mezi účastníky máme i studentky, protože na tento mladý obor bývají rozdílné názory. Sama to vnímám tak, že i když je v děloze plod, maminky už ho vnímají jako dítě," uvedla děkanka Tóthová.

Rektor JU prof. Grubhoffer si velmi váží toho, že univerzita může napomoci k šíření myšlenek, které tento významný obor přináší. "Vždycky, když nám jde o příští generace, si uvědomujeme, že jsou to otázky nejdůležitější. Souvisí bezprostředně s naší budoucností - tím, jak se bude formovat naše společnost, Proto vám všem přeji, aby tento váš počin byl důležitým kamínkem v mozaice našeho usilování o lepší společnost, abychom vytvářeli našim dětem a příštím pokolením hezký život," řekl na úvod konference.

Poté PhDr. Daniela Sobotková, CSc., představila novou knihu Psychologie v perinatální péči, jejíž snahou bylo pojmout toto široké téma z různých hledisek, což prof. Freybergh velmi ocenil. "Patří do všech knihoven - odborných i laických, protože je interdisciplinární," konstatoval. Následovala série přednášek, při nichž zazněly velmi zajímavé myšlenky například o otázce "nájmu dělohy", o genetické úpravě lidských embryí, vlivu drog v těhotenství či o významu porodních plánů.

Profesor Peter G. Fedor-Freybergh (nar. 1936) je světově uznávaným vědcem, který získal za publikační, pedagogickou činnost i ediční práci širokou škálu ocenění v oblasti vědy. Svoji vědeckou dráhu zahájil na Slovensku a později se mu dostalo významných ocenění v Německu, Itálii, Rakousku a zejména ve Švédsku, kde se nadlouho usadil po emigraci na začátku 70. let. Důkazem jeho záslužné vědecké i popularizační činnosti je např. více než 20 čestných uznání a několik čestných doktorátů, které mu byly uděleny na nejvýznamnějších evropských univerzitách. Získal pět profesorských titulů v různých medicínských oborech včetně dětské psychiatrie, gynekologie apod. Byl hostujícím profesorem na dvou evropských univerzitách. Založil a je dosud šéfredaktorem pěti odborných časopisů, které dosáhly mezinárodního ohlasu, včetně IF.

Je prvním profesorem oboru Prenatální a postnatální psychologie a medicína. Prenatální psychologie je poměrně mladý vědecký obor, který stále bojuje o své místo na slunci. Ideová náplň této konference spočívá především v základních tezích vědeckého odkazu profesora Fedora-Freybergha, kde se uvažuje o „kontinuálním vývoji prenatálního a postnatálního vývoje“. Je zde zdůrazňován význam vztahu matka–dítě (profesor Fedor-Freybergh se na rozdíl od mnoha lékařů domnívá, že pro matku je plod již dítětem). Dále upozorňuje na význam psychosociálních fenoménů, které spolu s hormonálním vybavením matky (později i dítěte) hrají při vývoji dítěte významnou úlohu. Profesor Fedor-Freybergh dále zdůrazňuje, že v těhotenství je nutné sledovat nejen somatický stav matky „dítěte“, ale i její psychickou a sociální pohodu. Přehled vědecké, publikační a pedagogické činnosti profesora Fedora-Freybergha je rozsáhlý a jeho tvůrčí potenciál je nevyčerpatelný, o čemž svědčí také jeho zatím poslední publikace nazvaná „Prenatálne dieťa“ vydaná v roce 2013.

Autor fotografií Tomáš Olišar

Přiložené obrázky

Přiložené soubory