Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > ZSF JU zaregistrovala více přihlášek, než očekávala

ZSF JU zaregistrovala více přihlášek, než očekávala

Novinka (25.5.2013)

ZSF JU zaregistrovala více přihlášek, než očekávala

Obavy z výrazného poklesu počtu přihlášek ke studiu, které letos pociťuje většina vysokých škol, se letos na Zdravotně sociální fakultě nenaplnily. Pro akademický rok 2013/2014 zaregistrovala ZSF JU 2 568 přihlášek, což je pouze o 45 méně než loni.

 

Nejvíc studenty zajímají obory Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Sociální práce ve veřejné správě a Speciální pedagogika – vychovatelství. Z navazujících magisterských oborů byl největší zájem o studijní obor Civilní nouzová připravenost v kombinované formě studia a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech.

„Počet přihlášek převýšil naše očekávání. Je obecně známo, že demografická křivka klesá, což má logicky za následek i pokles počtu uchazečů. Proto jsme také pokles počtu přihlášek očekávali, a to přibližně o jednu třetinu. Po ukončení termínu přijímání přihlášek jsme však mohli s velkým uspokojením konstatovat, že v našem případě tomu tak není,“ zhodnotila děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Je přesvědčena, že k tomuto úspěchu přispěly i netradiční RoadShow, jejichž prostřednictvím dva zástupci ZSF JU navštěvují školy a netradiční metodou propagují studijní obory fakulty a obecně i výhody studia na Jihočeské univerzitě. „Tato nová forma práce se středoškoláky a získané informace měly zajisté nezanedbatelný vliv při jejich rozhodování o dalším studiu,“ věří děkanka.

RoadShow jsou součástí rektorátního projektu scienceZOOM, který je zaměřen na popularizaci vědy a výzkumu. Se středními školami systematicky pracuje tak, že lektoři navštěvují vybrané třídy a netradiční formou představují svoji fakultu. Středoškoláci se setkají přímo s vyučujícími, kteří působí neformálně a místo suché přednášky nabídnou různé hry a ukázky.

Do letošního dubna Jihočeská univerzita díky projektu scienceZOOM uspořádala celkem 16 RoadShow, z nichž sedm organizovala ZSF JU. Zúčastnilo se jich 444 žáků a studentů základních a středních škol především v jižních Čechách, ale i v okolních krajích, například na Vysočině. Každou fakultu reprezentují dva proškolení lektoři, kteří kromě představení oborů a výhod studia na Jihočeské univerzitě se žáky ve třídě soutěží a umožňují jim leccos si vyzkoušet, například chůzi se slepeckou holí nebo ochutnávku rybích pokrmů.

Projekt scienceZOOM vyčlenil pro cyklus RoadShow téměř půl milionu korun. Jejich série bude pokračovat ještě na podzim a v zimě. Například ZSF JU už má domluvené akce ve Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci a v Gymnáziu Trhové Sviny.

/abi/