Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace určené pro studentky a studenty končících ročníků ZSF JU

Aktuální informace určené pro studentky a studenty končících ročníků ZSF JU

Novinka (15.4.2020)

Aktuální informace určené pro studentky a studenty končících ročníků ZSF JU

V souladu s Rozhodnutím rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru R 428 ze dne 16. 4. 2020 mohou studenti/studentky končící v akademickém roce 2019/2020 studium, počínaje dnem 20.4.2020 realizovat studijní aktivity směřující k ukončení studia, a to do max. počtu 5 studentů. Studenti, vyuču­jící, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění průběhu studijních aktivit nezbytná, jsou přitom povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými orgány.

Student/ka se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

-        je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

-         u vstupu do zkušební/konzultační  místnosti/učebny  provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

-        nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

-        poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Přestože se všichni vyučující snaží být se studenty/studentkami průběžně v kontaktu, doporučujeme, aby se s nimi studenti/studentky  z důvodu omezeného pohybu v budovách fakulty na jednotlivých potřebných aktivitách předem domluvili.

Vzhledem k tomu, že budovy JU jsou v současné době uzavřeny, budou studentům/studentkám končících ročníků aktivovány jejich karty, aby jim byl vstup do budov umožněn.

S ohledem na nouzová opatření se budou studenti /studentky při příchodu do budovy registrovat, v budově se budou pohybovat jen po nezbytně nutnou dobu, tzn. např. na výuku/konzultaci/zkoušku se dostaví ve stanovený čas a po ukončení studijní aktivity neprodleně opustí budovu. Mezi všemi účastníky aktivit bude třeba dodržovat rozestupy minimálně 2 metry, a to i ve společných prostorách, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce. Studenti/studentky se budou rovněž registrovat při opuštění budovy.

Akademická knihovna JU je přístupná studentům/studentkám všech ročníků studia, a to pouze za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Studentům/studentkám končících ročníků bude umožněno absolvovat odborné praxe. O konkrétním postupu týkajícím se jejich absolvování a datu nástupu na praxi budou informováni garanty odborných praxí, popř. ročníkovými vyučujícími.

Informace týkající se organizace SZZ (termíny konání, odevzdání BP/DP) budou v nejbližší době upřesněny.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory